Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Traineeplats som utbildare i KIBB

Stiftelsen Allmänna Barnhuset utbildar genom sitt utbildningsbolag i KIBB, Kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel (läsa mer om utbildningen här). Vi öppnar nu för intresseanmälan till en traineeplats för att bli certifierad KIBB-utbildare.

Utbildning och handledning utförs av certifierade KIBB-lärare från olika verksamheter i landet. Tre lärare per kurs engageras på uppdragsbasis av Allmänna Barnhuset för att undervisa och handleda kursdeltagarna i behandlingsarbetet samt för att som lärarkollegium bistå Allmänna Barnhuset i planering, implementering, metodutveckling och kvalitetssäkring av KIBB i Sverige.

Sedan 2013 har vi arrangerat ca en utbildning per år. Just nu ser vi ett ökat intresse och det är dags att utöka gruppen med en lärare till, så att vi kan möta upp efterfrågan på längre sikt.

Traineeprogram

  • Tillsammans med 3 certifierade lärare genomföra och planera en KIBB-utbildning
  • Delta vid 12 handledningstillfällen med ett team, tillsammans med certifierad lärare
  • Inläsning av examinationsuppgifter
  • Handledning på undervisning och handledning vid 8 tillfällen av en certifierad lärare
  • Medverkan i övergripande utvecklingsfrågor som rör KIBB utbildningen

Programmet kommer att följa utbildningsomgången november 2021 – september 2022, se kursplan här (pdf).

Beräknad tidsåtgång är totat 22 arbetsdagar, inklusive tid för planering och uppföljning före och efter kurstillfällena. Programmet utförs som uppdrag från Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ersättning utgår i form av arvode, lön eller ersättning till ordinarie arbetsgivare för arbetstid och ev. omkostnader.

Kvalifikationer och urvalskriterier

1. Praktiska förutsättningar

Du behöver vara inställd på och ha förutsättningar att kunna åta dig uppdrag som KIBB-utbildare framöver.

2. Erfarenhet

Vi söker dig som är certifierad KIBB-behandlare och har erfarenhet av att arbeta med KIBB. Vi önskar helst att du arbetat med många och olika KIBB-familjer.

3. Pedagogik

Vi söker dig som har erfarenhet av och/eller intresse för att undervisa och att handleda andra.

4. Profil

Vi eftersträvar en heterogen utbildargrupp med en bred spridning vad gäller lärarnas professionella erfarenhet, teoretiska utbildning och metodutbildning. Vi kommer att prioritera de som vi bedömer kompletterar nuvarande utbildares profil på ett för utbildningen gynnsamt sätt.

Intresseanmälan

Välkommen att anmäla ditt intresse senast 24 juni till bengt.soderstrom@allmannabarnhuset.se

Frågor

Hör av dig till Bengt Söderström, KIBB-samordnare, telefon 076-800 68 53.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser