Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Våld & övergrepp

Våld mot barn är aldrig acceptabelt. Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till skydd mot alla former av våld. Stiftelsen Allmänna Barnhuset har som mål att ta fram och sprida kunskap om våldsutsatta barn i Sverige och driver flera projekt på området.

Psykiskt och fysiskt våld och sexuella övergrepp, strider mot såväl FN:s barnkonvention som Europarådets sociala stadga.
Ett viktigt steg för att inga barn och ungdomar ska utsättas för misshandel, sexuella övergrepp och omsorgssvikt är att vi upptäcker de som är utsatta. Det handlar om att våga se och uppfatta tecken på att barn far illa, att våga agera och ge stöd.

Pågående

Nationell studie om sexuella övergrepp - Unga, sex och internet efter #metoo

Gå till projekt

Stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp och fysiskt våld

Gå till projekt

Efter barnförhöret – en modell för att ge stöd och information till barn och föräldrar vid misstanke om barnmisshandel

Gå till projekt

Nationell kartläggning av våld - Våld mot barn 2016

Gå till projekt

KIBB - Kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel

Gå till projekt

Dags att prata om sexuella övergrepp mot barn

Gå till projekt

Senaste inläggen

Var fjärde 18-åring har varit utsatt för sexuella övergrepp  

En ny studie som Stiftelsen Allmänna Barnhuset överlämnar till regeringen idag visar att andelen 18-åringar som utsatts för sex...

Unga, sex och internet efter #metoo

Om ungdomars sexualitet och utsatthet för sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2020/2021. ...

Utbildningar i modellen Efter barnförhöret

Efter barnförhöret är en modell för att ge stöd och information till barn och föräldrar vid misstanke om barnmi...

Webbinarium: Unga, sex och internet efter #metoo

Rapportsläpp och överlämning till regeringen Hur många barn i Sverige har utsatts för sexuella övergrepp och sexuell...

Avslutade projekt

Bakgrund till projektet om stöd och behandling för barn utsatta för våld och övergepp

Gå till projekt

KIBB - fram till 2013

Gå till projekt

Unga, sex och internet i en föränderlig värld

Gå till projekt

Barn och ungdomar som lever med skyddade personuppgifter

Gå till projekt

Våga se, våga agera

Gå till projekt

Pilotprojektet KIBB

Gå till projekt

Människohandel med barn

Gå till projekt

Sexuell exploatering av barn och ungdomar

Gå till projekt

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser