Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Våld & övergrepp

Våld mot barn är aldrig acceptabelt. Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till skydd mot alla former av våld. Stiftelsen Allmänna Barnhuset har som mål att ta fram och sprida kunskap om våldsutsatta barn i Sverige och driver flera projekt på området.

Psykiskt och fysiskt våld och sexuella övergrepp, strider mot såväl FN:s barnkonvention som Europarådets sociala stadga.
Ett viktigt steg för att inga barn och ungdomar ska utsättas för misshandel, sexuella övergrepp och omsorgssvikt är att vi upptäcker de som är utsatta. Det handlar om att våga se och uppfatta tecken på att barn far illa, att våga agera och ge stöd.

Pågående

Nationell studie om sexuella övergrepp - Unga, sex och internet efter #metoo

Gå till projekt

Stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp och fysiskt våld

Gå till projekt

Efter barnförhöret – en modell för att ge stöd och information till barn och föräldrar vid misstanke om barnmisshandel

Gå till projekt

Nationell kartläggning av våld - Våld mot barn 2016

Gå till projekt

KIBB - Kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel

Gå till projekt

Dags att prata om sexuella övergrepp mot barn

Gå till projekt

Senaste inläggen

Remissvar: Kommuner mot brott (SOU 2021:49)

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har idag lämnat in ett remissvar till Kommuner mot brott (SOU 2021:49) och välkomnar ...

Beviljade medel för populärversion av Unga, sex & internet efter #metoo

Den 6 oktober kom det glädjande beskedet att regeringen beviljar Stiftelsen Allmänna Barnhuset medel för att ta fra...

Remissvar: Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar (SOU 2021:43)

Barns skydd mot sexuella kränkningar behöver stärkas. Barnkonventionen ger rätt till skydd mot våld och övergrep...

Remissvar: Börja med barnen - En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34)

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har tagit del av utredningens förslag och lämnar i detta remissvar våra synpunkter....

Avslutade projekt

Bakgrund till projektet om stöd och behandling för barn utsatta för våld och övergepp

Gå till projekt

KIBB - fram till 2013

Gå till projekt

Unga, sex och internet i en föränderlig värld

Gå till projekt

Barn och ungdomar som lever med skyddade personuppgifter

Gå till projekt

Våga se, våga agera

Gå till projekt

Pilotprojektet KIBB

Gå till projekt

Människohandel med barn

Gå till projekt

Sexuell exploatering av barn och ungdomar

Gå till projekt

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser