Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Tidigare webbinarier

På den här sidan har vi samlat alla webbinarier som vi sänt sedan 2020. Senaste sändningen hittar du högst upp.

Fler av våra filmer finns på vår Youtube-kanal. Om du har frågor kring material eller utbildningar som nämns i webbinarierna, kan du kontakta oss via info@allmannabarnhuset.se.

Metoder att prata med barn om svåra frågor

Livesändning den 10 november 2021. Stöd i att främja avslöjandeprocessen för barn och unga är relevant kunskap för alla vuxna som träffar barn i sin vardag. Olika metoder och verktyg bör appliceras på olika situationer och professioner.

Under webbinariet kommer ni få ta del av tre metoder för att samtala med barn om svåra frågor; ett frågeinstrument att använda vid hälsosamtal i gymnasieskolan, intervjumetoden In My Shoes och Stiftelsen Allmänna Barnhusets egen modell BRA-samtal.

Rapporten Unga, sex och internet efter #metoo

Rapporten Unga, sex och internet efter #metoo lanserades den 30 augusti. Hur många barn i Sverige har utsatts för sexuella övergrepp och sexuell exploatering? Hur mår de? Vem har de berättat för och vilket stöd har de fått?

Under webbinariet presenteras rapporten av de forskare som genomfört studien. Rapporten överlämnas under sändningen till Karin Strandås, statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet, som berättar om regeringens arbete mot sexuella övergrepp mot barn.

Boklansering med Margareta Hydén

Den 17 juni 2021 lanserades boken I skuggan av våldet: Barnen och deras sociala nätverks responser på våld i familjen, skriven av Margareta Hydén, professor emerita i socialt arbete vid Linköpings universitet.

Barn som bevittnat våld är ett område där det idag råder stor brist på kunskap, trots att det är ca 300 000 barn som är utsatta i Sverige. Bokens vilja är att fylla en del av den kunskapsbristen och ge oss en större förståelse för betydelsen av hur det sociala nätverket responderar på våldet. När ett barn berättar att han eller hon bevittnat våld i sin familj är det en början på förändring – då är det viktigt att vi lyssnar.

Vikten av ett tidigt välkomnande in i räknandet och böckernas magiska värld

Livesändes den 19 februari 2021. Webbinariet lyfter olika perspektiv kring läsfrämjande och att öka barnets nyfikenheten till lärande med fokus på barn i socialt utsatta livssituationer.

  • Vad säger forskningen om läsvanor hos barn och hur det påverkar framtida livschanser?
  • Hur kan lärandet påverkas av relationen mellan familjehemsföräldrar och barn?
  • Vad behöver familjehemmen för stöd?

Webbinariet går även att se på vår Youtube-kanal (ny sida)

Relaterat material:

Barn i separationer och vårdnadstvister

Livesändes den 13 oktober 2020. Barn och familjer i vårdnadskonflikter och infekterade separationer behöver erbjudas stöd tidigt för att säkra alla barns rätt till god utveckling. Under webbinariet presenteras hur stöd till familjer i vårdnadskonflikt kan erbjudas genom Samverkansteam och den digitala plattformen gör skillnad för familjer i Danmark. Webbinariet hålls på engelska.

Aktuellt material:

Placerade barn och rätten till en god utbildning

Livesändes den 29 september 2020. Vid det här webbinariet sätter vi fokus på placerade barn och rätten till en god utbildning. Att klara av grundskolan och få godkända slutbetyg är en viktig skyddsfaktor för alla barn. Riskerna för utanförskap och psykisk ohälsa i vuxen ålder halveras om ett barn går ut nian med behörighet att söka till gymnasiet. Vi går igenom två viktiga interventioner som vi arbetar med just nu – Skolfam och Letterbox Club.

Webbinariet om placerade barns utbildning går även att se på vår Youtube-kanal

Aktuellt material:

Dags att prata med barn om sexuella övergrepp

Livesändes den 23 september 2020. Vi går igenom vad barn behöver få veta och själva vill att vi vuxna informerar och pratar om när det gäller sexuella övergrepp. På dagsattprataom.se finns information, fakta och stöd riktad till både barn, vuxna och personal. Vi presenterar också en handledning som ska underlätta för personal inom skola och fritidshem att prata med barn och unga om sexuella övergrepp.

Webbinariet om sexuella övergrepp mot barn går även att se på vår Youtube-kanal

Aktuellt material:

PPT från webbinariet (pdf)

Handledning till skolans personal (Dags att prata om sexuella övergrepp)

På Jagvillveta.se finns en handledning för förskolan

På Dagsattprataom.se finns information, råd och stöd till både barn, föräldrar och yrkesverksamma

Stödmaterial om våld och övergrepp

Livesändes den 16 juni 2020. I det här webbinariet vill vi lyfta fram olika material som kan vara till stöd när du som möter barn ska förbereda dig för att uppmärksamma utsatta barn och ge dem det bemötande, den information och den hjälp de behöver och har rätt till. Vi har även medverkande från Unizon, Brottsoffermyndigheten och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld.

Webbinariet om stödmaterial om våld och övergrepp går även att se på Youtube (ny sida).

Barns rätt som anhöriga

Livesändes den 26 maj 2020. Barn och unga som är anhöriga tillhör en sedan länge känd riskgrupp för att utveckla egen psykisk och fysisk ohälsa. I dag vet vi att om barn och unga får möjlighet att bli delaktiga, uttrycka sina behov, och när de behöver, få information och stöd – så kan flera riskfaktorer undanröjas.

En väg ut ur våldet

Livesändes den 12 maj 2020.

Webbinariet En väg ut ur våldet finns även tillgängligt på YouTube (ny sida).

Relaterat material:

En väg ut ur våldet | KIBB – behandling för familjer där fysisk barnmisshandel förekommit

Prata om våldet – om våldets konsekvenser, avslöjandeprocessen och effekter av behandling ur barnets perspektiv

Efter Barnförhöret

Slutrapport KIBB-projektet

Modellen Det fjärde rummet

Livesändes den 5 maj 2020.

Webbinariet om modellen Det fjärde rummet finns även tillgängligt på YouTube (ny sida).

Material:

PPT-presentationen som visades under sändningen (pdf)

Multiutsatta barn

Livesändes den 28 april.

Webbinariet om multiutsatta barn går även att se via Youtube (ny sida).

Ladda ner PowerPoint-presentationen här (pdf)

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser