Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Webbinarier 2020

På den här sidan har vi samlat alla webbinarier som vi sänt under 2020 (senaste högst upp).

Om du har frågor kring material eller utbildningar som nämns i samband med webbinarierna, kan du kontakta oss via info@allmannabarnhuset.se.

13 oktober – Barn i separationer och vårdnadstvister

Barn och familjer i vårdnadskonflikter och infekterade separationer behöver erbjudas stöd tidigt för att säkra alla barns rätt till god utveckling. Under webbinariet presenteras hur stöd till familjer i vårdnadskonflikt kan erbjudas genom Samverkansteam och den digitala plattformen gör skillnad för familjer i Danmark. Webbinariet hålls på engelska.

Aktuellt material:

29 september – Placerade barn och rätten till en god utbildning

Vid det här webbinariet sätter vi fokus på Placerade barn och rätten till en god utbildning. Att klara av grundskolan och få godkända slutbetyg är en viktig skyddsfaktor för alla barn. Riskerna för utanförskap och psykisk ohälsa i vuxen ålder halveras om ett barn går ut nian med behörighet att söka till gymnasiet. Vi går igenom två viktiga interventioner som vi arbetar med just nu – Skolfam och Letterbox Club.

Webbinariet om placerade barns utbildning går även att se på vår Youtube-kanal

Aktuellt material:

23 september – Dags att prata med barn om sexuella övergrepp

Vi går igenom vad barn behöver få veta och själva vill att vi vuxna informerar och pratar om när det gäller sexuella övergrepp. På dagsattprataom.se finns information, fakta och stöd riktad till både barn, vuxna och personal. Vi presenterar också en handledning som ska underlätta för personal inom skola och fritidshem att prata med barn och unga om sexuella övergrepp.

Webbinariet om sexuella övergrepp mot barn går även att se på vår Youtube-kanal

Aktuellt material:

PPT från webbinariet (pdf)

Handledning till skolans personal (Dags att prata om sexuella övergrepp)

På Jagvillveta.se finns en handledning för förskolan

På Dagsattprataom.se finns information, råd och stöd till både barn, föräldrar och yrkesverksamma

16 juni – Stödmaterial om våld och övergrepp

Webbinariet om stödmaterial om våld och övergrepp går även att se på Youtube (ny sida).

26 maj – Barns rätt som anhöriga

12 maj – En väg ut ur våldet

Webbinariet En väg ut ur våldet finns även tillgängligt på YouTube (ny sida).

5 maj – Modellen Det fjärde rummet

Webbinariet om modellen Det fjärde rummet finns även tillgängligt på YouTube (ny sida).

Ladda ner ppt-presentationen som visades under sändningen (pdf)

28 april – Multiutsatta barn

Webbinariet om multiutsatta barn går även att se via Youtube (ny sida).

Ladda ner PowerPoint-presentationen här (pdf)

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser