Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Unga, sex och internet i en föränderlig värld

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har med finansiering av regeringen och med hjälp av forskare från Linköpings och Lunds universitet haft möjligheten att fråga ett representativt urval av närmare 6 000  gymnasieelever om deras erfarenheter av sexuella övergrepp och sexuell exploatering under uppväxten. Det ger oss en unik möjlighet att dra slutsatser, att generalisera och att svara på frågor.

Hur många barn är det egentligen som har utsatts för sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige? Hur mår de? Vem har de berättat för och vilket stöd har de fått Resultaten bygger på vad eleverna själva valt att berätta. Eftersom samma frågor ställts vid flera undersökningar går det att jämföra svaren med tidigare år.

Sexuella övergrepp mot barn och ungdomar skapar ett stort lidande för alla de som utsätts, och risken för ohälsa och psykosociala problem ökar. Föräldrar, syskon, släktingar och vänner påverkas också starkt. Sexuella övergrepp medför dessutom stora kostnader för samhället,  till exempel för socialtjänsten, hälso- och sjukvården, skolan och rättssystemet. Svaren vi fått är värdefulla och kan ligga till grund för att planlägga och organisera arbetet mot sexuella övergrepp mot barn under de närmaste åren.

Forskargruppen bestod av

Carl Göran Svedin, professor i barn- och ungdomspsykiatri, Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum, Linköpings universitet

Gisela Priebe, docent i psykologi, Lunds universitet

Marie Wadsby, docent i barn- och ungdomspsykiatri, Linköpings universitet

Linda Jonsson, doktor i barn- och ungdomspsykiatri, Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum, Linköpings universitet

Cecilia Fredlund, doktorand i barn- och ungdomspsykiatri, Linköpings universitet

Resultat

Resultaten finns beskrivna i en rad rapporter, läs mer om dem här nedan.

Unga, sex och internet –  i en föränderlig värld. Läs och ladda ned här. 

Det gäller en av fem – fakta om barn, sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2014. Läs och ladda ned här.


Fördjupningsrapport Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet.
Läs och ladda ned r.


Fördjupningsrapport Om barn med funktionsnedsättning i Sverige och deras utsatthet för våld. 
Läs och ladda ned här.


En del av verkligheten. Om barn sexuella övergrepp och nätet. 

Läs mer och ladda ned r.


A part of reality. Engelsk översättning av En del av verkligheten
Läs mer och ladda ner här

 

 

Livesänt seminarium

Se seminarium om, En del av verkligheten. Inspelat februari 2018 på Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Detta är ett av flera kortare seminarium som livesändes vid ett och samma tillfälle, med övergripande temat. Våld mot barn.

Linda Jonsson, universitetslektor i barn och ungdomspsykiatri, Barnafrid

Frågor och kontakt

Åsa Landberg, handläggare Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Telefon: 0768-09 56 07
E-post: asa.landberg@allmannabarnhuset.se

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser