Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Unga, sex och internet efter #metoo

Regeringen har beviljat medel till Stiftelsen Allmänna Barnhuset för att genomföra den fjärde nationella studien om ungdomars sexualitet, utsatthet för sexuella övergrepp, sexuell exploatering och sexuell exponering via digitala medier. 

Studien Unga, sex och internet efter #metoo, som besvaras av elever i slumpmässigt utvalda skolor, kommer även ställa frågor kring några nya områden, bland annat ungdomars användning av och attityder till pornografi och ungdomars erfarenhet av och kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck.

En rapport med resultaten av studien kommer att lämnas till arbetsmarknadsdepartementet senast den 31 mars 2021.

Bakgrund

Den nationella studien har genomförts tre gånger tidigare. Den första studien genomfördes 2004 inom ramen för den statliga utredningen Sexuell exploatering av barn i Sverige (SOU 2004:71). Den andra studien genomfördes 2009 och var en del av den dåvarande regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål (Skr. 2007/08:167). Regeringen beviljade Stiftelsen Allmänna Barnhuset medel under 2014 för att genomföra den tredje studien om ungdomars utsatthet för sexuella övergrepp och sexuell exploatering (S2013/8825/FST). Resultaten från den studien presenterades i rapporten Unga, sex och internet – i en föränderlig värld (2015).

Relaterat material

Rapport: Unga, sex och internet – i en föränderlig värld (2015)

Rapport: En del av verkligheten – om barn, sexuella övergrepp och nätet (2017)

Rapport, engelsk översättning: A Part of Reality – on Children, Sexual Abuse and the Internet (2018)

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser