Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp och fysiskt våld

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har tagit fram en modell som bidrar till att fler barn som utsatts för fysiskt våld eller sexuella övergrepp ska få möjlighet till stöd och behandling – oavsett var i landet de bor. 

Juni 2016 beviljade regeringen medel till Stiftelsen Allmänna Barnhuset för att genom ett utvecklingsprojekt ta fram den modell för stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp, sexuellt våld eller annat fysiskt våld, som vi presenterar här.

Det fjärde rummet – en modell som kan genomföras nu

För att öka barns tillgång till stöd och behandling föreslår vi en modell som kan tillämpas redan idag. Den beskrivs utförligt i vägledningen Det fjärde rummet – en modell för stöd och behandling för barn som utsatts för våld eller övergrepp och presenteras kort i den här filmen.

I modellen får Barnahus ansvar att arbeta för att alla barn som utsatts för våld eller övergrepp får tillgång till det stöd och den behandling det har rätt till. Resurser för information, stöd och behandling för alla kategorier av våldsutsatta barn, deras anhöriga och andra viktiga vuxna samordnas. Andra verksamheter bistås med konsultation och rådgivning. Barnahus fungerar som kunskapscentrum i regionen genom information och kunskapsspridning om våld mot barn.

Material

Stöd till barn och föräldrar

När barn berättar att de utsatts för sexuella övergrepp eller fysiskt våld, är det viktigt att de får information om vilket stöd och hjälp som finns att få och hur våld och övergrepp kan påverka måendet. Det behöver också få veta vad stöd och behandling innebär och kan förväntas ge samt när det är dags att söka stöd. Tre broschyrer togs fram inom projektet: Två riktar sig till barn respektive unga och den tredje till föräldrar.

När någon gjort dig illa/När någon gjort ditt barn illa finns att beställa bland våra produkter.

Utöver broschyrerna har också en film tagits fram med samma budskap. Filmen finns på vår Youtube-kanal och är gratis att använda eller bädda in på sin egen webbplats.

Resultat från utvecklingsarbetet

Tillsammans med fem projektområden i Sverige har vi tagit fram en modell som överlämnades till regeringen 5 november 2019. Utvecklingsarbetet och resultaten beskrivs i en projektrapport. Modellen Det fjärde rummet beskrivs närmare i en egen rapport.

Omslag till projektrapporten "Stöd och behandling för barn som utsatts för våld eller sexuella övergrepp - Projektrapport och förslag till en modell"

Stöd och behandling för barn som utsatts för våld och sexuella övergrepp – projektrapport och förslag till en modell

Omslag till "Det fjärde rummet – en modell för stöd och behandling för barn som utsatts för våld och övergrepp"

Det fjärde rummet – en modell för stöd och behandling för barn som utsatts för våld och övergrepp

Föreläsningar

Livesänt webbinarium från den 5 maj 2020 om modellen Det fjärde rummet. Webbinariet är en del av en serie webbinarier som Stiftelsen Allmänna Barnhuset anordnat sedan 2020. Samtliga sändningar finns att se här.

Frågor & kontakt

Bengt Söderström
Projektledare
Skicka e-post
Telefon: 076-800 68 53

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser