Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Skolfam – Skolsatsning inom familjehemsvården

Skolfams logotyp

Skolfam är en förebyggande arbetsmodell för att stärka skolresultat för barn i familjehem. Forskning visar att denna grupp löper högre risk än andra att inte klara skolan. Det leder i sin tur till ökade risker för olika former av utanförskap som ung vuxen. Med goda skolresultat kan riskerna halveras.

Information och bakgrund

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är nationell samordnare för Skolfam sedan 2013. Arbetet drivs i samverkan mellan utbildnings – och socialförvaltningarna i de kommuner som arbetar enligt modellen. Skolfam startade som ett projekt i Helsingborg 2005 och utvärderades med goda resultat 2008. Idag är 20 kommuner i landet anslutna till arbetsmodellen.

Efter varje läsår gör alla Skolfams anslutna kommuner en intern kvalitets- och resultatutvärdering. Under fliken Publikationer kan du ladda ner Skolfams senaste rapporter.

Läs Skolfams årsrapport 2021

I föräldrars ställe – om förutsättningar och insatser för barn och unga i samhällsvård

Den här rapporten släpptes i december 2021 och baseras på en doktorsavhandling från Linköpings universitet år 2020. Rapporten ger en grundläggande förståelse av vad som påverkar utvecklingen hos de barn där samhället tagit över ansvaret för omsorg och fostran från barnets föräldrar. Rapporten riktar sig till dig som möter eller har ansvar för barn och unga i samhällsvård, eller på annat sätt har ett intresse för området.

Läs mer och ladda ner rapporten ”I föräldrars ställe” här

Se filmen "Skolfam gör skillnad" framtagen i samarbete med Göteborgs Stad Angered

Studier och projekt kring Skolfam

  • En effektutvärdering med matchad kontrollgrupp genomfördes av Centrum för psykiatriforskning och publicerades i december 2016. Ladda ner rapporten här.
  • Under 2016 genomfördes projektet Barns Delaktighet med stöd av regeringsmedel. Här kan du ladda ner slutrapport Delaktighetsprojektet.
  • Mer information finns på Skolfams hemsida. Där kan du också ladda ner manual och ramverk för arbetsmodellen samt läsa hur en kommun gör för att ansluta sig till Skolfams nätverk.

Läs mer om arbetsmodellen på Skolfam.se

Frågor och kontakt

Rikard Tordön
Sakkunnig Barn i samhällsvård / Forskningsansvarig
Telefon: 072-213 61 88
Skicka e-post

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser