Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Skolfam – Skolsatsning inom familjehemsvården

Arbetsmodellen Skolfam – Skolsatsning inom familjehemsvården – är en förebyggande arbetsmodell för att stärka skolresultat för barn i familjehem. Forskning visar att denna grupp löper högre risk än andra att inte klara skolan. Det leder i sin tur till ökade risker för olika former av utanförskap som ung vuxen. Med goda skolresultat kan riskerna halveras.

Se filmen ”Skolfam gör skillnad” framtagen i samarbete med Göteborgs Stad Angered

Information och bakgrund

Arbetet drivs i samverkan mellan utbildnings – och socialförvaltningarna i de kommuner som arbetar enligt modellen.

Skolfam startade som ett projekt i Helsingborg 2005 och utvärderades med goda resultat 2008. Idag är arbetsmodellen spridd till 23 kommuner i landet. En effektutvärdering med matchad kontrollgrupp har genomförts av Centrum för psykiatriforskning och publicerades i december 2016. Ladda ner rapporten här eller gå in på www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-12-7

Efter varje läsår gör också alla Skolfams anslutna kommuner en intern kvalitets- och resultatutvärdering. Under fliken Publikationer kan du ladda ner Skolfams senaste rapporter.

Under 2016 har projektet Barns Delaktighet genomförts med stöd av regeringsmedel. Här kan du ladda ner slutrapport Delaktighetsprojektet.

Mer information finns på Skolfams  hemsida. Där kan du också ladda ner manual och ramverk för arbetsmodellen samt läsa hur en kommun gör för att ansluta sig till Skolfams nätverk. Från september 2013 finns en nationell samordnare och det nationella samarbetet kring Skolfam drivs med stöd av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Läs mer om Skolfam på hemsidan här!

Här kan du läsa aktuella projektrapporter.

Frågor och kontakt

Monica Achá Sonesson, nationell samordnare Skolfam
Telefon: 0735-16 17 52
E-post: monica.a.sonesson@allmannabarnhuset.se

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser