Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Människohandel med barn

Regeringen har under 2009-2010 lämnat medel till Barnhuset för nätverksbyggande och spridning av kunskaper om stöd till barn som varit utsatta för människohandel.

Insatsen ingår som en av åtgärderna (nr 28) i regeringens handlingsplan för att bekämpa prostitution och människohandel sexuella ändamål.

Barnhusets uppdrag är att främja nätverksbyggande bland professionella verksamma inom socialtjänsten, barn- och ungdomspykiatrin och institutionsvården. I uppdraget ingår även att tillvarata och sprida kunskaper om stöd till barn i Sverige som varit utsatta för människohandel.

Målgrupp för satsningen är de sju representanter som ingick i den svenska grupp som deltog i den utbildningsinsats som genomfördes 2006-2007 om stöd till barn utsatta för människohandel och innefattade ett tiotal länder i och omkring Östersjöregionen (organisatörer var Östersjöstaternas råd, CBSS och Rädda Barnen m.fl).

Den övergripande målsättningen med regeringens satsning är att de personer, som ingick i den svenska gruppen ska få stöd att bibehålla sina kunskaper, ta tillvara och för dem vidare till andra yrkesverksamma samt bilda ett nationellt nätverk som kan leva vidare av egen kraft.

Kontaktperson

Åsa Lundström Mattsson, 08-52463499, asa.l.mattsson@allmannabarnhuset.se

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser