Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Letterbox Club Sverige

Letterbox Club Sveriges syfte är att stimulera och väcka barns nyfikenhet och lust till att läsa, räkna och lära sig. Deltagande barn får paket hemskickade under maj-oktober med noggrant utvalda böcker, spel och skrivmaterial.

Letterbox Club – så här går det till!

Anmälan till Letterbox Club 2021

Anmälan till Letterbox Club är öppen 11 november 2020 – 19 februari 2021. De barn som är välkomna att delta år 2021 ska läsåret 2021/2022 gå i årskurs F-5.

Innan ni anmäler barn, är det viktigt att de fått information och själva får välja att de vill delta. För att göra det enklare har vi tagit fram information till både föräldrar och barn som du kan ladda ned här.

Ladda ned för utskrift:

Komplettera anmälan genom att ladda ned, fylla i och skicka in dokumentet nedan senast den 26 februari. Vi samlar in uppgifter (ex modersmål, familj, årskurs, kön) om varje deltagande barn för att kunna utvärdera och utveckla projektet. Vi ber aldrig om uppgifter som kan röja barnets identitet. Du skickar dokumentet via mail till letterboxclub@allmannabarnhuset.se.

Ladda ned och fyll i:

Läs om hur du väljer paket till barnet*

*Under kommande år kommer vi att testa nya paket som är speciellt anpassade för barn med läs- och skrivsvårigheter samt barn med annat modersmål än svenska och är nya i svenska språket. Dessa paket är fortfarande under utveckling, men du kan välja att klicka i ditt intresse, om du vill att vi kontaktar dig när dessa finns som tillval. 

Anmälan till Letterbox Club

Detta formulär är till för kommuner som vill anmäla barn till nästa omgång av Letterbox Club.
  • Ange vilken kommun som ansvarar för anmälan.
  • Ange val av paket till barnen

    Ange hur paket fördelas mellan barnen.
    Om er kommun är intresserad av paket anpassade till barn som har läs- och skrivsvårigheter eller nya i svenska språket, kan ni klicka i detta val. Vi kommer då skicka mail när dessa paket finns tillgängliga som val inför denna omgång.
  • Uppgifter om kontaktperson

  • Jag godkänner Stiftelsen Allmänna Barnhusets behandling av mina personuppgifter för att kunna kontakta mig inom ramen för Letterbox Club Sverige.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Länk: Information till dig som är kontaktperson omgång 2020 (lösenordsskyddad)

Om projektet

Projektet vänder sig till barn i åldern 6-11, som bor i familjehem eller lever i familjer med långvarigt försörjningsstöd. Barnen som deltar får ett paket per månad under sex månader fylld med noggrant utvalda böcker, spel och skrivmaterial.

Innehållet i paketen väljs ut med varsam hand av en grupp bestående av flera professioner som har olika kompetenser att bidra med: bibliotekarie, socionom, specialpedagog, representanter från förlag samt forskare inom matematikdidaktik.

Letterbox Club Sverige drivs sedan 2019 av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Under 2020 års omgång deltog över 500 barn från 28 kommuner i Sverige.

Se webbinariet Placerade barn och rätten till en god utbildning från den 29 september 2020 nedan, där Sofia Lager Millton, projektledare för Letterbox Club Sverige, berätta mer om projektet och innehållet i paketen.

Utvecklas för tillgänglighet och mångspråk

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har fått medel från Kulturrådet för att utveckla Letterbox Club Sverige för mångspråk och tillgänglighet, i samarbete med Region Jönköpings Län och En Bok För Alla.

Projektets mål är att ta fram anpassade paket till de barn som har begränsade möjligheter att tillgodogöra sig materialet, på grund av att de har annat modersmål än svenska och är nya i det svenska språket eller har läs- och skrivsvårigheter. Det skulle göra Letterbox Club Sverige tillgängligt för betydligt fler utsatta barn.

Projektet är planerat att genomföras från den 1 september 2020 till den 30 december 2021. Därefter är projektet tänkt att integreras i Letterbox Club Sveriges ordinarie verksamhet.

Bakgrund till Letterbox Club Sverige

The Letterbox Club startade i England. Rose Griffiths, familjehemsförälder och lärare i matematik och numera professor, fick i uppdrag att hitta ett sätt att förbättra placerade barns kunskapsnivåer och skolresultat utan att lägga ytterligare arbetsbörda på skolan eller familjehemmen. Rose ville stimulera och väcka barns nyfikenhet och lust att läsa, räkna och lära sig. Därför startade hon The Letterbox Club och började skicka paket med bland annat böcker och spel till de placerade barnen.

Efter några lokala pilotstudier genomfördes 2007 ett nationellt projekt med 500 deltagande barn och två år senare deltog 4 500 barn. Idag är Letterbox Club väl etablerad i Storbritannien med ca 10 000 deltagande barn årligen. Pilotprojekten i Sverige har haft kontinuerlig kontakt med The Letterbox Club i England och med Rose Griffiths. Samarbetet kommer att fortsätta även i framtida satsningar.

Tidigare pilotprojekt och resultat

Under 2014-2016 har tre pilotprojekt av Letterbox Club Sverige genomförts, i Stockholm och i Jönköpings län. Projekten har inletts med att barnens kunskaper i matematik och läsning testades. Därefter fick barnen paket med noggrant utvalda spel och böcker en gång i månaden under sex månader. Ungefär en månad efter att barnen fått sista paketet testades deras kunskaper ytterligare en gång, för att se hur de utvecklats.

Förutom de tester barnen gjort i matematik och läsning utvärderades projekten genom enkäter till barnen och intervjuer med ett urval av barn och deras föräldrar. Forskare från Stockholms universitet gjorde analyserna; Institutionen för socialt arbete och Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Slutrapporten om pilotprojektet i Jönköpings län går att ladda ned här.

Frågor och kontakt

Letterbox Clubs infomail: letterboxclub@allmannabarnhuset.se

Sofia Lager Millton
Projektansvarig Letterbox Club Sverige
Telefon: 072-230 33 07

Monica Achá Sonesson
Nationell samordnare Skolfam
Telefon: 073-516 17 52

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser