Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Letterbox Club – så här går det till!

Här kan du läsa mer om Letterbox Club genomförs praktiskt, vem som gör vad, vad det kostar och hur du väljer rätt paket till barnet. 

Så här fungerar Letterbox Club Sverige

Socialtjänsten utser en kontaktperson, t.ex. socialsekreterare eller annan person, som ansvarar för Letterbox Club i sin kommun.

De barn som är välkomna att delta år 2022 är barn som bor i familjehem eller lever i familjer med långvarigt försörjningsstöd eller har öppna insatser. Barnen ska läsåret 2022/2023 gå i årskurs F-5.

Det här gör kommunen

 • Informerar och tillfrågar barn och föräldrar om de vill delta och anmäler därefter dem som vill vara med (se bifogat material nedan).
 • Väljer paket med lämplig svårighetsgrad till barnet. Detta kan gärna göras i samråd med barnets lärare/familjehemsförälder.
 • Utser en kontaktperson i kommunen som ansvarar för att ha uppdaterade adresser till deltagande barn, tar emot de packade paketen, skriver ut brev till barnen som hör till paketen (med möjlighet att justera/göra brevet mer personligt) samt adressera och skicka paketen enligt tidsplan.
 • Är behjälpliga i kontakten med barn och föräldrar vid utvärdering och eventuell forskningsstudie.

Information till föräldrar (A4 för utskrift)

Information till barn (A5-folder för utskrift)
Skrivs ut dubbelsidigt längs kortsidan för att den ska bli rättvänd.

Information om kontaktpersonens ansvar (pdf för utskrift)

Det här gör Letterbox Club

 • Genomför Letterbox Club enligt plan.
 • Ger relevant information till kontaktpersoner.
 • Planerar, köper in och packar paket med pedagogiskt och genomtänkt material till alla deltagande barn.
 • Distribuerar barnens paket till kontaktpersoner i respektive kommun.
 • Planerar och genomför utvärdering och eventuell forskningsstudie.

Anmäla barn som vill delta

Barnen som deltar i Letterbox Club är anonyma för oss, därför behöver varje kommun utse en kontaktperson som ger oss den information vi behöver för att kunna genomföra och utveckla projektet. I samband med anmälan kommer vi t.ex. att be om specifik information om respektive barn (ex. modersmål, familj, årskurs, kön). Vi kommer dock aldrig att be om uppgifter som kan röja barnets identitet.

Har du frågor kring anmälan kan du höra av dig till Letterbox Club via e-post: letterboxclub(a)allmannabarnhuset.se

Välja rätt paket till barnen

Paketen finns att välja i tre olika svårighetsgrader. Det går bra att välja ett paket som är tänkt för en äldre årskurs för en mycket god läsare, precis som en svag läsare kan behöva paketet som är tänkt för en lägre årskurs (det står ingen ålder på paketen som skickas ut).

Om barnet läser på samma nivå som sina klasskamrater är det lämpligt att välja det paket som är tänkt för den åldern. Matematiken som tränas i paketen är anpassade till den matematik som lärs ut i skolan i de aktuella årskurserna. Om du och barnets förälder är osäkra på vilket paket som passar barnet kan ni säkert få hjälp från barnets lärare.

Om paketens innehåll och hur urvalsprocessen går till (pdf för utskrift)

Orange paket (förslagsvis årskurs F-1)

I denna ålder kan läskunnigheten variera stort. De flesta barn kan inte läsa, eller håller precis på att lära sig, medan vissa barn redan lärt sig läsa med flyt. Böckerna i dessa paket är främst för högläsning men vissa böcker är tänkta att uppmuntra läsinlärning. Även de lätta böckerna behöver läsas högt för de barn som ännu inte riktigt kommit igång med läsningen.

Exempel på böcker som kan förekomma i ett orange paket: Lilla läseskolan, Ronja Rövardotter, Handbok för superhjältar.

Exempel på ett orange paket

Blått paket (förslagsvis årskurs 2-3)

I denna ålder har nästan alla barn knäckt läskoden och läser böcker på egen hand. Barnet tränar nu upp flytet i läsningen. Vissa barn har redan kommit långt i sin läsning. Böckerna i detta paket är lättlästa, men blir lite svårare i de sista paketen. Fortfarande kan vissa böcker behöva läsas högt av en vuxen eller annan van läsare för de barn som inte fått flyt i sin läsning än.

Exempel på böcker som kan förekomma i ett blått paket: Dags för disco, Drakar i globen, Lätta fakta om hajar.

Exempel på ett blått paket

Rött paket (förslagsvis årskurs 4-5)

I denna ålder läser de flesta barn med bra flyt, medan vissa barn är riktiga bokslukare. Böckerna i detta paket är anpassade till denna ålder och blir lite svårare under deltagandet.

Exempel på böcker som kan förekomma i ett rött paket: Lätta fakta om vargar, På skärmen, En världsomsegling under havet

Exempel på ett rött paket

Anpassade paket att välja på – lättläst eller på andra språk

Med stöd från Kulturrådet har vi tagit fram anpassade paket för att fler barn ska ha möjlighet att kunna ta del av insatsen.

De nya paketen är anpassade till följande målgrupper:

 • För barn med annat modersmål som inte ännu kan tillgodogöra sig paketen på svenska. Paketen är anpassade till barn i förskoleklass–åk 1 och finns på arabiska och somaliska (turkosa paket). Omgång 2022 kommer det även gå att välja dessa paket till målgruppen barn i åk 2-3 och åk 4-5.
 • För barn som behöver böcker som har en lättare text på svenska (t.ex. barn som har lässvårigheter/dyslexi). Paketen främst är anpassade till barn i åk 2-3 (gult paket).

Pågår maj-oktober

Nästa omgång med Letterbox Club i Sverige startar maj 2022 då första paketet skickas ut. Varje deltagande barn får hemskickat ett paket, fyllt med spel, böcker och skrivmaterial, en gång i månaden under maj-oktober. Deltagandet utvärderas och eventuellt kommer det att genomföras en forskningsstudie.

Toolbox till föräldrar

I samband med det första paketutskicket till barnet, kommer det även en så kallad Toolbox, en verktygslåda med tips och aktiviteter för att föräldern eller familjehemsföräldern ska kunna stödja barnet på ett bra sätt. Tidigare omgångar har visat att en förälder som engagerar sig ger barnet bättre förutsättningar att lyckas.

Kostnader

De kostnader som åläggs deltagande kommuner utöver arbetstid för att genomföra ovanstående arbetsuppgifter är:

 • 2 200 SEK/barn för 6 paket vilket täcker innehållet i paketen.
 • Porto för utskick av paket till barnen och en Toolbox till föräldrar/familjehemsföräldrar.

Övriga kostnader såsom projektledning, spelutveckling, urval av material, tryckkostnader, packning m.m. står Letterbox Club för.

Läs mer om projektet Letterbox Club Sverige

Anmäl barn i din kommun till Letterbox Club 2022 här! (ny sida)

Frågor och kontakt

Letterbox Clubs infomail:
letterboxclub(a)allmannabarnhuset.se

Monica Achá Sonesson
Projektansvarig Letterbox Club
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Telefon: 073-516 17 52

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser