Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Nationell kartläggning av våld – Våld mot barn 2016

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har på uppdrag av regeringen låtit forskarna Carolina Jernbro och Staffan Janson genomföra en kartläggning av våld mot barn i Sverige. 

En del av studien är en nationellt representativ elevenkätsundersökning genomförd i årskurs 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet under senhösten 2016. Sammanlagt 4 741 elever har svarat på frågor om utsatthet för olika former av våld under hela uppväxten.

Hur vanligt är det att vuxna utsätter barn för fysisk och psykisk misshandel? Hur vanligt är det att barn försummas? Hur vanligt är det med sexuella övergrepp? Hur mår de elever som utsätts och vilken hjälp har de fått?

Studien visar att en majoritet av barnen i Sverige aldrig utsatts för våld av vuxna. Men den visar också att allt för många är utsatta och många av dem får inte det stöd och den rehabilitering de har rätt till.

Samma forskare leder en föräldrastudie som innefattar både en enkät och djupintervjuer. Vad upplever föräldrar som viktigt i barnuppfostran? Hur hanterar de konflikter med sina barn och vad utlöser konflikterna?

Rapporter

Filmer

Våld löser inget – om våld mot barn i Sverige

Version av filmen på engelska (Youtube)

Version av filmen på dari (Youtube)

Våld mot barn i uppfostringssyfte – om hot, våld och tvång som bestraffning

Version av filmen på engelska (Youtube)

Version av filmen på dari (Youtube)

Det är mitt liv – om våld mot barn som inte får bestämma över sitt eget liv

Version av filmen på engelska (Youtube)

Version av filmen på dari (Youtube)

Ibland är livet orättvist – om våld mot barn med funktionsnedsättningar

Version av filmen på engelska (Youtube)

Version av filmen på dari (Youtube)

Livesänt seminarium

Se seminarium om, Våld löser inget. Inspelat februari 2018 på Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Detta är ett av flera kortare seminarium som livesändes vid ett och samma tillfälle, med övergripande temat Våld mot barn. Samtliga föreläsningar finns på vår Youtube-kanal.

Föreläsning med Carolina Jernbro, lektor, Karlstads universitet

Frågor och kontakt

Åsa Landberg
Sakkunnig, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Skicka e-post
Telefon: 076-809 56 07

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser