Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Efter våldet – Rättigheter för barn i skyddat boende

Stiftelsen Allmänna Barnhuset deltar i ett EU-finansierat projekt, Efter våldet – rättigheter för barn i skyddat boende. Projektet handlar om att stärka rätten till skydd, stöd och delaktighet för barn som upplevt våld i hemmet, under och efter deras tid i skyddat boende. 

Projektets modell kallas PUSSLET, där det ingår tre pusselbitar: information, samverkan och lek. Stiftelsen Allmänna Barnhuset ansvarar för pusselbiten Information, som innebär att öka barnets delaktighet och att hen ska få kännedom om sina rättigheter och vilket stöd som finns. De skyddade boenden som deltar i projektet kommer att få utbildning i modellen BRA-samtal. Några av deltagarna kommer även att få genomgå en ledarskapsutbildning, för att kunna utbilda personal och sprida modellen vidare på fler skyddade boenden.

Projektet pågår under två år och är ett samarbete mellan Rädda Barnen, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Barnafrid – nationellt kunskapscentrum, Göteborgs kyrkliga stadsmission och Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

 

Det här projektet genomförs med stöd av Europeiska Unionens program för Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (REC 2014-2020).

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser