Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Dags att prata om sexuella övergrepp mot barn

Sedan 2015 sprider Stiftelsen Allmänna Barnhuset information om sexuella övergrepp via webbplatsen dagsattprataom.se.
Målgrupp är barn, föräldrar, yrkesverksamma som arbetar med barn och andra vuxna.

Informationsspridningen har finansierats av regeringen och är en åtgärd inom ramen för regeringens handlingsplan mot människohandel av barn, sexuell exploatering av barn och sexuella övergrepp mot barn. Den är också en del i Europarådets kampanj One in five.

Barnhuset har tagit fram informationen tillsammans med barn och unga som berättat om sina erfarenheter och lämnat synpunkter. Det har varit barn och unga som själva varit utsatta för övergrepp, och barn som inte har varit det. . De har haft synpunkter på hur webbplatsen ska se ut och vad den ska innehålla.

Vi har ställt frågor om hur de har fått reda på att det finns sexuella övergrepp och om det är något de saknat i informationen. Vi har också frågat om hur de vill bli bemötta av vuxna och av jämnåriga om de har varit med om sexuella övergrepp eller något annat svårt.

Väldigt få övergrepp mot barn anmäls till polis eller socialtjänst, men de flesta barn berättar för någon. Den de berättar för är oftast en jämnårig. Bästa kompisen, flickvännen eller pojkvännen får ett förtroende som de många gånger har svårt att hantera. De far också illa. De slipper inte heller. Därför har vi tagit fram särskilt material för jämnåriga som får förtroenden om övergrepp.

På webbplatsen dagsattprataom.se finns även material kring våld mot barn samt barn med föräldrar som inte bor ihop.

Gå till webbplatsen dagsattprataom.se (extern webbplats)

Handledning för skolan

Alla barn vi mött är eniga om att skolan är en bra plats att sprida information på. Stiftelsen Allmänna Barnhuset har därför tagit fram en särskild handledning för att ge stöd åt skolans personal att sprida materialet. Den har skickats ut till samtliga grundskolor, gymnasieskolor och utbildningsnämnder, specialpedagogiska skolor samt statens institutionsstyrelses skolverksamheter (SiS). Vid frågor om handledningen, kontakta Åsa Landberg, handläggare.

Här kan du ladda ner eller beställa handledningen

Dags att prata om sexuella övergrepp mot barn – på olika språk

Broschyrerna samt delar av materialet på hemsidan finns översatt till engelska, somaliska, arabiska, dari och tigrinja.

Material – Dags att prata om sexuella övergrepp

Livesänt seminarium 2018

Se två seminarium om Dags att prata om sexuella övergrepp mot barn, inspelade februari 2018 hos Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Detta är två av flera kortare seminarium som livesändes vid ett och samma tillfälle, med övergripande temat Våld mot barn.

Se film nedan med presentation av Åsa Landberg, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Se film nedan med presentation av Åsa Lundström Mattsson, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Frågor och kontakt

Åsa Landberg
Sakkunnig kring våld mot barn
Telefon: 076-809 56 07
E-post: asa.landberg@allmannabarnhuset.se

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser