Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

BRA-samtal för yngre barn

Med stöd från Arvsfonden utvecklar Stiftelsen Allmänna Barnhuset samtalsmodellen BRA, Barns rätt som anhöriga, för yngre barn. Målet är att ta fram samtalsverktyg för BRA-samtal anpassat för barn i åldern 3-6 år.

Det finns ett stort behov av att utveckla metoder för yngre barn. Det är viktigt att förskolebarn ges möjlighet att uttrycka sig på ett sätt som passar dem och som vuxna kan förstå. Alla barn måste få komma till tals och uttrycka sig (barnkonventionen, artikel 12). Barn som är anhöriga är en riskgrupp som har rätt att uppmärksammas och få den information och det stöd som de är i behov av. Ett selektivt förebyggande arbete riktat till yngre barn och deras familjer ger en värdefull möjlighet till stöd tidigt i barnets liv innan problem hinner utvecklas och eskalera.

Det Arvsfondsfinansierade projektet BRA-samtal med yngre barn kommer att pågå under tre år och startade den 1 november 2019.

Läs pressmeddelandet (oktober 2019) om utvecklingsprojektet

Läs mer om BRA-samtal och utbildningar i modellen

Kontaktperson
Åsa Lundström Mattsson
Projektledare för BRA – Barns rätt som anhöriga
Tel. 073-533 25 53

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser