Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Barnrättstorget

Barnrättstorget 2020 ställs in

Då det är fortsatt osäkert läge kring coronaviruset Covid-19 har Stiftelsen Allmänna Barnhuset den 30 mars 2020fattat beslutet att inte genomföra Barnrättstorget som planerat under Almedalsveckan 2020.

Detta är naturligtvis ett tråkigt besked att ge, men vi ser inte nuläget att vi kan genomföra på det sätt vi önskar. I dessa extraordinära tider hoppas vi ändå att alla har förståelse för detta och att vi alla tillsammans jobbar för att hitta de bästa lösningarna. Det mest ansvarsfulla vi kan göra idag är att ge detta besked. Vårt beslut är inte fattat av oro utan av omsorg om de som berörs.

Alla som bokat tid i seminarielokalen eller i tältet på Barnrättstorget avbokas självklart kostnadsfritt. Eftersom inga fakturor har skickats ut från oss ännu innebär det att vi endast kommer att annullera era bokningar. Ni behöver inte göra någonting själva för att avboka er tid på Barnrättstorget. Har ni andra bokningar i samband med er medverkan hos oss så måste ni däremot avboka det själva.

Vi är tacksamma för det stora intresse som ni visat genom att boka upp tider på Barnrättstorget; det var nästintill fullbokat!

Nu håller vi alla tummarna för att situationen i Sverige lugnar ner sig så snart det bara är möjligt och att alla håller sig så friska som det bara går!

Tveka inte att höra av er till oss om ni har några frågor.

Platsen för barnrättsfrågor i Almedalen

Barnrättstorget är en årlig mötesplats för kunskapsutbyte om barnrättsfrågor i Almedalen. Myndigheter och organisationer belyser barnrättsfrågor ur olika perspektiv och besökarna får under hela veckan delta i seminarier, samtal och debatter. Bakom Barnrättstorget står Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Tanken bakom Barnrättstorget är att belysa barnets rättigheter ur olika perspektiv och att samla frågorna på en plats för att inte konkurrera om tid och utrymme, och på så sätt underlätta för intresserad publik att hitta barnrättsfrågorna. Syftet med Barnrättstorget är att skapa goda förutsättningar för kunskapsspridning och kunskapsutbyte om barnrättsfrågor. Förhoppningen är också att Barnrättstorget ska bidra till att belysa barnrättsfrågor ur flera olika perspektiv. Genom att samla myndigheter och andra viktiga aktörer på samma plats får Almedalens besökare lättare att hitta barnrättsfrågorna.

Allmänna förutsättningar

Var och en av deltagarna i Barnrättstorget ansvarar för innehållet i sina egna seminarier och för de förberedelser som det kräver, såväl ekonomiskt som innehållsmässigt. Alla medverkande parter delar på kostnader för teknik, administration och marknadsföring. Värdorganisationerna samordnar seminarieschemat, administrationen, lokalerna och eventuella gemensamma trycksaker.

Antalet seminariepass beräknas till 45, fördelat måndag till fredag kl. 8.00-18.00. Ett seminariepass motsvarar 40 minuter. Vi kommer även ha tider i tältet som kan bokas för samtal/debatter eller andra publika event. En tid i tältet är 20 minuter och kommer förläggas mellan seminariepassen för att inte konkurrera tidsmässigt.

Barnrättstorget kommer som tidigare husera i Gotlands Konstmuseum, S:t Hansgatan

Frågor och kontakt

Susanne Björk, Projektledare och kommunikatör Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Telefon: 0701-06 31 13
E-post: susanne.bjork@allmannabarnhuset.se

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser