Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Barnrättstorget

Platsen för barnrättsfrågor i Almedalen

Barnrättstorget är en årlig mötesplats för kunskapsutbyte om barnrättsfrågor i Almedalen. Myndigheter och organisationer belyser barnrättsfrågor ur olika perspektiv och besökarna får under hela veckan delta i seminarier, samtal och debatter.

Tanken bakom Barnrättstorget är att belysa barnets rättigheter ur olika perspektiv och att samla frågorna på en plats för att inte konkurrera om tid och utrymme, och på så sätt underlätta för intresserad publik att hitta barnrättsfrågorna. Syftet med Barnrättstorget är att skapa goda förutsättningar för kunskapsspridning och kunskapsutbyte om barnrättsfrågor. Förhoppningen är också att Barnrättstorget ska bidra till att belysa barnrättsfrågor ur flera olika perspektiv. Genom att samla myndigheter och andra viktiga aktörer på samma plats får Almedalens besökare lättare att hitta barnrättsfrågorna.

Barnrättstorget 2022

Almedalsveckan 2022 sker 3-7 juli. På Barnrättstorget 2022 finns förutom Stiftelsen Allmänna Barnhuset även Barnafrid vid Linköpings universitet, Bris, Ecpat, Junis, Jämställdhetsmyndigheten, Maskrosbarn, Rädda Barnen och Unicef Sverige.

Barnrättstorget kommer i år att hållas på Hamnplan 218. Om du inte kan närvara på plats, kan du även följa uppdateringar på Barnrättstorgets egen Facebook-sida.

Mer information

Läs om de seminarier som Stiftelsen Allmänna Barnhuset anordnar på Barnrättstorget under Almedalsveckan 2022 (extern webbplats).

Läs mer på almedalsveckan.info (extern webbplats)

Frågor och kontakt

Susanne Björk, projektledare och kommunikatör Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Telefon: 0701-06 31 13
E-post: susanne.bjork@allmannabarnhuset.se

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser