Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Barnrättsdagarna

Barnrättsdagarna har sedan 2010 varit en årlig mötesplats för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. Alla med ett och samma fokus: Att förverkliga barnkonventionen!

Bakom denna satsning står Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Det huvudsakliga syftet är att via tematiserade årliga konferenser sprida kunskap och inspirera till ett fördjupat arbete med att genomföra barnkonventionen.

www.barnrattsdagarna.se

Barnrättsdagarna 2019

Barnrättsdagarna 2019 gick under temat ”Barn i utsatta situationer”.  Under dessa dagar spred vi viktig kunskap och information till nästan 1400 personer. Det gläder oss att det finns så många människor som brinner för att barn ska ha det bra.

Den 29 mars 2019 gick regeringen ut med att de vill satsa 45 miljoner kronor i vårbudgeten för insatser som ska motverka våld i nära relationer.
Läs pressmeddelandet…

Nedan finns publikationerna från Stiftelsen Allmänna Barnhuset som presenterades under Barnrättsdagarna 2019.

 

Barn utsatta för våld i Sverige – vilka är de mest våldsutsatta och vilka är konsekvenserna?
Bengt Söderström och Carolina Jernbro

 

Våld mot barn 2016

 

Våld i hederns namn – om vikten av att bestämma över sitt liv
Åsa Landberg och Carolina Jernbro

 

Det är mitt liv! Våld mot barn och unga som inte får bestämma över sina egna liv.

Det är mitt liv!

 

Föräldraskapsstöd och föräldrars syn på barnuppfostran
Carolina Jernbro, Martina Svensson, Åsa Landberg, Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Karlstads universitet

 

Att tillgodose barns rätt i föräldraskapet

Den bästa och svåraste uppgiften i världen

 

Att fråga om våld
Bengt Söderström, Olle Hultmann, Hanna Thermaenius, Susanne Fornander, Helena Jönsson, Veronika Fröberg

 

Menar ni att vi ska fråga alla? – om att rutinmässigt fråga barn om våld och övergrepp

 

Medling & samverkan för att minska konflikter mellan föräldrar
Marianne Gabrielsson, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

 

Samverkansteam – för stöd till barn och föräldrar i samband med separation

Slutrapport SAMVERKANSTEAM – för stöd till barn och föräldrar i samband med separation

 

Frågor och kontakt

Susanne Björk
Projektledare Barnrättsdagarna
Telefon: 0701-06 31 13
Skicka e-post

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser