Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Barn i sociala barnavården

Barn i sociala barnavården är en extra utsatt grupp i Sverige. Forskning visar på att en av de viktigaste skyddsfaktorerna är att lämna grundskolan med godkända betyg. För de barn som går ut nian med behörighet att söka till gymnasiet halveras riskerna för utanförskap i vuxen ålder. Barn som placeras löper högre risk att inte klara grundskolan än andra barn.

Pågående

Letterbox Club Sverige

Gå till projekt

Dina rättigheter som placerad i familjehem/HVB-hem

Gå till projekt

Skolfam - Skolsatsning inom familjehemsvården

Gå till projekt

Senaste inläggen

Riktad utlysning om forskningsmedel

Är du forskare med intresse för barn i socialt utsatta livssituationer? För första gången initierar Stiftelsen Al...

Webbinarium: Vikten av ett tidigt välkomnande in i räknandet och böckernas magiska värld

Välkommen att delta på webbinariet med temat "Vikten av ett tidigt välkomnande in i räknandet och böckernas magis...

Webbinarier 2020

Ta del av våra kunskapsgivande webbinarier!  Vi har märkt av ett stort intresse för våra webbinarier oc...

Delta i nästa omgång av Letterbox Club Sverige

Den 11 november öppnar anmälan till nästa omgång av Letterbox Club Sverige. Det är en konkret insats som riktar s...

Avslutade projekt

Paired Reading

Gå till projekt

SkolFam 2 - Skolprojekt inom Familjehemsvården

Gå till projekt

Att göra skillnad - könsperspektiv i socialt arbete med barn och ungdomar

Gå till projekt

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser