Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Barn i sociala barnavården

Barn i sociala barnavården är en extra utsatt grupp i Sverige. Forskning visar på att en av de viktigaste skyddsfaktorerna är att lämna grundskolan med godkända betyg. För de barn som går ut nian med behörighet att söka till gymnasiet halveras riskerna för utanförskap i vuxen ålder. Barn som placeras löper högre risk att inte klara grundskolan än andra barn.

Pågående

Letterbox Club Sverige

Gå till projekt

Skolfam - Skolsatsning inom familjehemsvården

Gå till projekt

Dina rättigheter som placerad i familjehem/HVB-hem

Gå till projekt

Senaste inläggen

Remissvar: Öppna insatser utan samtycke (S2019/04727)

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har tagit del av Socialstyrelsens rapport med förslag på författningsändringar så ...

Familjehemsföräldrars kontakt med unga efter att vården avslutats

Forskarna Ingrid Höjer, seniorprofessor vid Göteborgs universitet och Inger Oterholm, professor vid VID vitenskapel...

Ledig tjänst: Nationell samordnare Skolfam, vikariat

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse som grundades år 1633 och arbetar för att stärka barn i socialt utsatta livssitua...

Stiftelsen Allmänna Barnhuset får medel för informationsinsatser

Idag kom det glädjande beskedet att regeringen har beslutat om att bevilja Stiftelsen Allmä...

Avslutade projekt

Paired Reading

Gå till projekt

SkolFam 2 - Skolprojekt inom Familjehemsvården

Gå till projekt

Att göra skillnad - könsperspektiv i socialt arbete med barn och ungdomar

Gå till projekt

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser