Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Barn i sociala barnavården

Barn i sociala barnavården är en extra utsatt grupp i Sverige. Forskning visar på att en av de viktigaste skyddsfaktorerna är att lämna grundskolan med godkända betyg. För de barn som går ut nian med behörighet att söka till gymnasiet halveras riskerna för utanförskap i vuxen ålder. Barn som placeras löper högre risk att inte klara grundskolan än andra barn.

Pågående

Letterbox Club Sverige

Gå till projekt

Dina rättigheter som placerad i familjehem/HVB-hem

Gå till projekt

Skolfam - Skolsatsning inom familjehemsvården

Gå till projekt

Senaste inläggen

Delta i nästa omgång av Letterbox Club Sverige

Den 11 november öppnar anmälan till nästa omgång av Letterbox Club Sverige. Det är en konkret insats som riktar s...

Skolfam-rapporten 2020: Modellen fortsätter stärka skolresultaten

- Årets resultat i Skolfam visar att arbetsmodellen fortsätter att stärka skolresultat och framtidsutsikter för ba...

Skolfam rapport 2020

Sammanställning av resultat- och kvalitetsenkäten för läsåret 2019/2020 Skolfam är en förebyggande ar...

Webbinarier 2020

Ta del av våra kunskapsgivande webbinarier!  Vi har märkt av ett stort intresse för våra webbinarier oc...

Avslutade projekt

Paired Reading

Gå till projekt

SkolFam 2 - Skolprojekt inom Familjehemsvården

Gå till projekt

Att göra skillnad - könsperspektiv i socialt arbete med barn och ungdomar

Gå till projekt

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser