Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Barn i sociala barnavården

Barn i sociala barnavården är en extra utsatt grupp i Sverige. Forskning visar på att en av de viktigaste skyddsfaktorerna är att lämna grundskolan med godkända betyg. För de barn som går ut nian med behörighet att söka till gymnasiet halveras riskerna för utanförskap i vuxen ålder. Barn som placeras löper högre risk att inte klara grundskolan än andra barn.

Pågående

Letterbox Club Sverige

Gå till projekt

Skolfam - Skolsatsning inom familjehemsvården

Gå till projekt

Dina rättigheter som placerad i familjehem/HVB-hem

Gå till projekt

Senaste inläggen

Möt Stiftelsen Allmänna Barnhuset i Almedalen 2022

...

Forskningsprojekt som beviljats medel 2022

Stiftelsen Allmänna Barnhuset bistår forskningsprojekt inom området barn och unga i utsatta situationer. I årets a...

Remissvar: Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har idag lämnat in synpunkter på promemorian Barnets bästa vid fortsatt vård enligt...

Skolfams konferens 2022

Anmäl dig till Skolfams nationella konferens den 27-28 oktober 2022! I år arrangeras konferensen i Norrköping. ...

Avslutade projekt

Paired Reading

Gå till projekt

SkolFam 2 - Skolprojekt inom Familjehemsvården

Gå till projekt

Att göra skillnad - könsperspektiv i socialt arbete med barn och ungdomar

Gå till projekt

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser