Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Barn i sociala barnavården

Barn i sociala barnavården är en extra utsatt grupp i Sverige. Forskning visar på att en av de viktigaste skyddsfaktorerna är att lämna grundskolan med godkända betyg. För de barn som går ut nian med behörighet att söka till gymnasiet halveras riskerna för utanförskap i vuxen ålder. Barn som placeras löper högre risk att inte klara grundskolan än andra barn.

Pågående

Letterbox Club Sverige

Gå till projekt

Dina rättigheter som placerad i familjehem/HVB-hem

Gå till projekt

Skolfam - Skolsatsning inom familjehemsvården

Gå till projekt

Senaste inläggen

Remissvar på promemoria Barnets bästa när vård enligt LVU upphör

Torsdagen den 10 juni överlämnade Stiftelsen Allmänna Barnhuset remissvar på promemorian Barnets bästa när vård...

Lista på de projekt som beviljats medel 2021

Stiftelsen Allmänna Barnhuset bistår forskning inom området barn och unga i utsatta situationer. Styrelsen har fatt...

Digital boklansering med Margareta Hydén

Välkommen på en digital boklansering torsdag den 17 juni. Margareta Hydén, professor emeritus i socialt arbete vid ...

Strukturerade metoder inom barnhälsovården för att identifiera psykosociala riskfaktorer

Information och underlag från kraftsamlingen för barn som far illa En svensk kartläggning över våld mot...

Avslutade projekt

Paired Reading

Gå till projekt

SkolFam 2 - Skolprojekt inom Familjehemsvården

Gå till projekt

Att göra skillnad - könsperspektiv i socialt arbete med barn och ungdomar

Gå till projekt

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser