Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Barn som anhöriga

Barns rätt som anhöriga gäller när en förälder, eller annan vuxen som barnet bor med har en allvarlig psykisk eller fysisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, missbruksproblem eller som oväntat avlider.

Även om det är olika hur barn och unga i dessa familjer drabbas så har de gemensamt att de påverkas av sin förälders sjukdom, missbruk eller funktionsnedsättning. 

Oro för föräldern och situationen i familjen kan exempelvis störa skolarbete och gå ut över barnets fritid, lek och vila. Det kan också handla om att barnet tar ett vuxenansvar i familjen och ibland får rollen som omsorgsgivare för sin förälder.

Barn och unga som är anhöriga tillhör en sedan länge känd riskgrupp för att utveckla egen psykisk och fysisk ohälsa. I dag vet vi att om barn och unga får möjlighet att bli delaktiga, uttrycka sina behov, och när de behöver, få information och stöd – så kan flera riskfaktorer undanröjas.

Barn och unga i familjer där det finns missbruk och psykisk sjukdom löper mycket större risk än andra barn för att utsättas för olika former av misshandel. Det innebär att barn som är anhöriga också kan omfattas av våra andra temaområden; t.ex. ha kontakt med socialtjänsten, vara placerade utanför hemmet eller har föräldrar som befinner sig i vårdnadstvister. Det kan också vara barn som är utsatta för våld och övergrepp. 

Barns rätt som anhöriga framgår av hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och barnkonventionen.

Pågående

Efter våldet - Rättigheter för barn i skyddat boende

Gå till projekt

BRA-samtal för yngre barn

Gå till projekt

BRA – Barns rätt som anhöriga

Gå till projekt

Senaste inläggen

Remissvar SOU 2021:101 Träffsäkert

Stiftelsen Allmänna Barnhusets generella synpunkter på slutbetänkande av Utrednin...

Utbildning i BRA-samtal

Välkommen att anmäla dig till nästa BRA-samtalsutbildning! ...

Möt Stiftelsen Allmänna Barnhuset i Almedalen 2022

...

Forskningsprojekt som beviljats medel 2022

Stiftelsen Allmänna Barnhuset bistår forskningsprojekt inom området barn och unga i utsatta situationer. I årets a...

Avslutade projekt

Barn som anhöriga - utveckling av stöd till barn vars förälder har psykisk ohälsa/sjukdom

Gå till projekt

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser