Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Barn och ungas brukarmedverkan

Barn och ungas kunskap är en viktig källa för bättre resultat i arbetet och för att utveckla verksamheten. Ett arbetssätt där barn och unga är delaktiga kan ta lite längre tid men är en långsiktig god investering. En socialtjänst som anpassas efter barn och ungas behov och som ser deras röster som betydelsefulla, skapar förutsättningar för att förbättra barns och ungas livssituation.

Pågående

Senaste inläggen

Möt Stiftelsen Allmänna Barnhuset i Almedalen 2022

...

Forskningsomgången stänger den 13 april kl. 12:00

Årets forskningsomgång öppnar den 15 februari 2022. Ansök senast den 13 april 2022 kl. 12.00. Det forskn...

Digital boklansering med Margareta Hydén

Vår digitala boklansering från 17 juni går ännu att se i efterhand via länken. Margareta Hydén, professor emerit...

Strukturerade metoder inom barnhälsovården för att identifiera psykosociala riskfaktorer

Information och underlag från kraftsamlingen för barn som far illa En svensk kartläggning över våld mot...

Avslutade projekt

Att öka barn och ungdomars delaktighet och medverkan i den sociala barnavården

Gå till projekt

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser