Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Barn i vårdnadstvister / separationer

Barn till föräldrar som är i konflikt efter en separation befinner sig ofta i en mycket utsatt situation. När föräldrarna går skilda vägar, är i stark konflikt eller är oroade över hur den andra föräldern utövar sitt föräldraskap, då kan det finnas betydande risk för att barnets behov av omvårdnad och utveckling blir lidande.

Kunskap och erfarenhet från forskning och praktik visar tydligt att samhällets stöd till barn och föräldrar i samband med konfliktfyllda separationer inte är tillräckligt effektiva eller hjälpsamma. Det finns också stöd för att familjer i konflikt efter separation i större uträckning än andra familjer har eller har haft kontakt med socialtjänsten, vilket stödjer belägget för att inrätta och utveckla förebyggande insatser för dessa familjer. Detta tyder också på att familjer i vårdnadskonflikter kan vara belastade av en mångproblematik, vilket gör barnen extra utsatta.

Om Samverkansteam

Se intervjufilm om Samverkansteam – för barn och föräldrar i samband med separation. Kunskap och erfarenhet från forskning och praktik visar tydligt att samhällets stöd till barn och föräldrar i samband med konfliktfyllda separationer inte är tillräckligt effektiva och hjälpsamma. Se intervjufilmen här!

Frågor och kontakt

Marianne Gabrielsson, sakkunnig Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Telefon: 0768-09 56 02
E-post: marianne.gabrielsson@allmannabarnhuset.se

Pågående

Senaste inläggen

Forskningsprojekt som beviljats medel 2022

Stiftelsen Allmänna Barnhuset bistår forskningsprojekt inom området barn och unga i utsatta situationer. I årets a...

Forskningsomgången stänger den 13 april kl. 12:00

Årets forskningsomgång öppnar den 15 februari 2022. Ansök senast den 13 april 2022 kl. 12.00. Det forskn...

Remissvar: Börja med barnen - En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34)

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har tagit del av utredningens förslag och lämnar i detta remissvar våra synpunkter....

I skuggan av våldet

En bok om barnen och deras sociala nätverks responser på våld i familjen. Författare: Margareta ...

Avslutade projekt

Samverkansteam – för barn och föräldrar i samband med separation

Gå till projekt

Barnets rättigheter i vårdnadstvister

Gå till projekt

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser