Webbinarium: Unga, sex och internet efter #metoo

Rapportsläpp och överlämning till regeringen

Hur många barn i Sverige har utsatts för sexuella övergrepp och sexuell exploatering? Hur mår de? Vem har de berättat för och vilket stöd har de fått?

Måndag den 30 augusti bjuder Stiftelsen Allmänna Barnhuset in till ett webbinarium där vi presenterar den nya studien om ungdomars sexualitet, utsatthet för sexuella övergrepp, sexuell exploatering och sexuell exponering via digitala medier.

Datum: 30 augusti 2021
Tid: 10:00-12:00
Plats: Länk till webbinariet (Zoom)
Kostnad: Gratis

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har med hjälp av forskare från Ersta Sköndal Bräcke Högskola haft möjligheten att fråga ett representativt urval av drygt 3 000 gymnasieelever om deras erfarenheter av sexuella övergrepp och sexuell exploatering under uppväxten. Resultaten bygger på vad eleverna själva valt att berätta. Eftersom samma frågor ställts vid flera undersökningar går det att jämföra svaren med tidigare år. Det ger oss en unik möjlighet att dra slutsatser, att generalisera och att svara på frågor.

Resultaten från studien visar en stabil situation på flera av de områden som undersökts, men även en rad försämringar sedan tidigare studier.

Denna studie, som besvaras av elever i slumpmässigt utvalda skolor, ställer även frågor kring några nya områden, bland annat ungdomars användning av och attityder till pornografi och ungdomars erfarenhet av och kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck, synen på jämställdhet, friskfaktorer, affektreglering, funktionsnedsättning, erfarenheter av #metoo rörelsen men även frågor som hur covid-19 med distansundervisning påverkat eleverna.

Svaren vi fått är värdefulla och kan ligga till grund för att planlägga och organisera arbetet mot sexuella övergrepp mot barn under de närmaste åren.

Under webbinariet presenteras rapporten av de forskare som genomfört studien. Rapporten överlämnas under sändningen till Karin Strandås, statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet, som berättar om regeringens arbete mot sexuella övergrepp mot barn.

Medverkande i webbinariet är:

  • Karin Strandås, statssekreterare hos Märta Stenevi, jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering
  • Cecilia Sjölander, generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset
  • Carl Göran Svedin, professor Ersta Sköndal Bräcke Högskola
  • Linda Jonsson, universitetslektor Ersta Sköndal Bräcke Högskola
  • Åsa Landberg, doktorand Ersta Sköndal Bräcke Högskola och sakkunnig Stiftelsen Allmänna Barnhuset