Webbinarium: Metoder att samtala med barn om svåra frågor

Den 10 november kl. 14:00-15:30 livesänder vi webbinariet Metoder att samtala med barn om svåra frågor

Stöd i att främja avslöjandeprocessen för barn och unga är relevant kunskap för alla vuxna som träffar barn i sin vardag. Olika metoder och verktyg bör appliceras på olika situationer och professioner. Gemensamt för alla professionella som jobbar med barn är dock vikten av att fråga.

Under webbinariet kommer ni få ta del av tre metoder för att samtala med barn om svåra frågor; ett frågeinstrument att använda vid hälsosamtal i gymnasieskolan, intervjumetoden In My Shoes och Stiftelsen Allmänna Barnhusets egen modell BRA-samtal.

Datum: 10 november 2021
Tid: kl. 14:00-15:30
Plats: Zoom
Kostnad: gratis

Klicka här för att anmäla dig till webbinariet

Medverkande:

Karin Fängström, forskare vid Uppsala universitet, har i sin studie undersökt i vilken utsträckning den datorassisterade intervjumetoden In My Shoes kunnat hjälpa förskolebarn att berätta om upplevelser av smärta och obehag. Ett viktigt resultat från denna studie är att barnen kunde berätta både om sina känslor och om sina fysiska förnimmelser av smärta och obehag. Denna information är viktig inom flera verksamheter där barn får komma till tals och något som barnen mycket sällan nämner spontant i strukturerade verbala intervjuer.

Lisbet Engh är lektor vid Karlstad universitet och har, tillsammans med Ulla-Britt Eriksson, utvecklat ett frågeinstrument att använda vid hälsosamtal i gymnasieskolan för att upptäcka våldsutsatthet. Frågorna bidrog till fördjupande samtal präglade av tillit, samt att en del av eleverna berättade om våld de utsatts för. Studien visar värdet av att professionella har kunskap om våld mot barn, vilket ger en trygghet att kunna ställa icke värderande frågor, tolka signaler och agera när våldsutsatthet upptäcks.

Åsa Lundström Mattsson, sakkunnig Stiftelsen Allmänna Barnhuset, startade 2011 ett utvecklingsarbete med namnet BRA – Barns rätt som anhöriga. BRA-samtal är utformade för att stödja personal inom kommuner, landsting/regioner och idéburna organisationer i hur de kan gå tillväga när de pratar med föräldrar och barn för att uppmärksamma barnens rätt till information, råd och stöd. Syftet är att öka barnets delaktighet och handlingsutrymme. På lång sikt är målsättningen att stärka barn och ungas utveckling och att förebygga psykisk och fysisk ohälsa.

Rikard Tordön, sakkunnig och forskningsansvarig, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, modererar samtalet.

Klicka här för att anmäla dig till webbinariet