Webbinarium: I föräldrars ställe – Förutsättningar och insatser för barn och unga i samhällsvård

Den 8 december 11:00-12:00 livesänder vi lanseringen av den populärvetenskapliga rapporten I FÖRÄLDRARS STÄLLE – Förutsättningar och insatser för barn och unga i samhällsvård.

Datum: 8 december 2021
Tid: kl. 11:00-12:00
Plats: Zoom
Kostnad: gratis

Att barn och unga i familjehem, HVB-boenden, stödboenden och institutioner har en sämre hälsa och lägre skolresultat än andra är en sedan länge känd utmaning. Forskning som bekräftar detta saknas inte, inte heller råder brist på berättelser om när samhället inte lyckats ge en god uppväxt just i föräldrars ställe. Konsekvenserna av dessa misslyckanden på sikt är hemska, med kraftigt höjda risker för mänskligt lidande, missbruk, sjukdomar och kriminalitet.

Däremot är det mer sällsynt att vi får veta vilka skyddsfaktorer som är särskilt viktiga. Vilka litar barn och unga i samhällsvård på? Hur kan vårt stöd bli bättre? Vilka arbetssätt kan främja hälsa och skolresultat? Vilka insatser finns, vad fungerar och vad behöver vi utveckla vidare? Inte minst frågan vem som bär ansvaret för barnets utveckling när samhället omhändertar barn från föräldrar?

I webbinariet kommer dessa frågor att ställas och diskuteras, precis som i rapporten vi nu lanserar.

Rapporten, som är skriven av Rikard Tordön, sakkunnig på Stiftelsen Allmänna Barnhuset, baseras på aktuell forskning om hälsa och skolresultat för barn och unga i samhällsvård, till största delen avhandlingen Health, Experienced Support and School Performance among Children in Out-of-home care.

Medverkar gör Rikard Tordön med dr, psykolog och sakkunnig för barn och unga i samhällsvård på Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Sofia Lager Milton, projektledare Letterbox Club Sverige modererar samtalet.

Länk till registrering