Webbinarieserien – Dags att prata om: Övergången från placering i familjehemsvård till vuxenliv

Tisdagen den 22 mars (14.00 – 15:30) livesänder vi tredje avsnittet av webbinarieserien – Dags att prata om.

Under webbinariet kommer vi samtala kring ämnet Övergången från placering i familjehemsvård till vuxenliv, tillsammans med Ingrid Höjer, professor emerita vid institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet, Tina Olsson, docent i socialt arbete Göteborgs universitet och Stefan Wiklund professor prefekt, Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet.

Ungdomar som varit placerade i familjehemsvård upplever ofta brist på stöd i övergången till vuxenlivet. Ingrid, Tina och Stefan har alla forskat på processen och har gedigen erfarenhet av barn och ungdomar placerade i samhällsvård. Under webbinariet presenteras resultat av olika forskningsstudier för att försöka svara på frågorna, vilket stöd behöver familjehemmen och ungdomarna i övergången från samhällsvård till vuxenliv och vilka metoder och verktyg finns idag?

Under webbinariet kommer vi få ta del av Ingrid Höjers forskning om familjehemsföräldrars kontakt med unga efter att vården avslutats. Tina Olsson presenterar sin forskning om metoden ”Leaving Care” en åtgärd för ungdomar inför övergången från samhällsvård till det vuxna livet och sedan tillsammans med Stefan Wiklund få en reflektion kring den forskning och metod som presenterats.

Läs mer:

Tina Olsson – Leaving Care:

Ingrid Höjer – Familjehemsföräldrars kontakt med unga efter att vården avslutats: 

För att delta registrerar du dig via länken: https://zoom.us/webinar/register/WN_UO32Q9JDR2a7gt4CvlGvEw

Det här är det tredje avsnittet av webbinarieserien ”Dags att prata om”. Serien riktar sig till dig som arbetar med eller möter barn i din vardag. Varje månad lyfter vi ett nytt ämne kopplat till något av våra temaområden: barn som anhöriga, barn i vårdnadstvister/separationer, barn i sociala barnavården, våld och övergrepp. Fokus ligger på praktiska exempel och metoder för att underlätta arbetet med att förverkliga barnkonventionen i praktiken.

Vi vill gärna involvera er så mycket som möjligt och vi vill gärna veta vad ni tycker det är dags att prata om. Mejla ett förslag på ämne eller en fråga till: vilma.hedlund@allmannabarnhuset.se

Moderator för webbinariet är Susanne Björk, kommunikatör och projektledare på Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Webbinariet sänds via Zoom webinar och är kostnadsfritt.

Länk till registrering: https://zoom.us/webinar/register/WN_UO32Q9JDR2a7gt4CvlGvEw