Webbinarieserien Dags att prata om: Krisstöd vid misstanke om barnmisshandel

Fredagen den 22 april (11.00 – 12.00) livesänder vi fjärde avsnittet av webbinarieserien: Dags att prata om. Under webbinariet kommer vi samtala kring ämnet: Krisstöd vid misstanke om barnmisshandel – Hur kan kommuner förbättra stöd och information till barn och föräldrar efter ett polisförhör?

Hur blir det när barnet kommer hem efter ett polisförhör om en förälders misstänkta barnmisshandel? Idag är det vanligast att barnen ensamma får möta föräldrarna. Barnen brukar vara oroliga över föräldrarnas reaktioner och att de gjort något fel. Det framgår sällan på vilket sätt polis och socialtjänst arbetar och vad följderna blir om de berättar om våldet hemma. Det är socialtjänstens ansvar att se till att barnet får det skydd och stöd som det har rätt till efter förhöret. Hur kan man stötta barnen och föräldrarna i krisen? Vilken information bör familjerna få?

Registrering via länken: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_-NUU898iS3-3URbROj0QmQ?fbclid=IwAR1f3tAbqYgrjhD0t7Iau6FjwFNwDZ0wSv6ORHkMeL4hV-Z87a1B9vFhZrU

Under webbinariet får vi ta del av arbetsmodellen Efter barnförhöret tillsammans med Hans Elfström, processledare och utbildare i Efter barnförhöret.

Läs mer om Efter Barnförhöret

Det här är det fjärde avsnittet av webbinarieserien ”Dags att prata om”. Serien riktar sig till dig som arbetar med eller möter barn i din vardag. Varje månad lyfter vi ett nytt ämne kopplat till något av våra temaområden: barn som anhöriga, barn i vårdnadstvister/separationer, barn i sociala barnavården, våld och övergrepp. Fokus ligger på praktiska exempel och metoder för att underlätta arbetet med att förverkliga barnkonventionen i praktiken.
Vi vill gärna involvera er så mycket som möjligt och vi vill gärna veta vad ni tycker det är dags att prata om.

Mejla ett förslag på ämne eller en fråga till: vilma.hedlund@allmannabarnhuset.se

Moderator för webbinariet är Susanne Björk, kommunikatör och projektledare på Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Webbinariet sänds via Zoom webinar och är kostnadsfritt.
Länk till registrering: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_-NUU898iS3-3URbROj0QmQ?fbclid=IwAR1f3tAbqYgrjhD0t7Iau6FjwFNwDZ0wSv6ORHkMeL4hV-Z87a1B9vFhZrU