Webbinarie: Dags att prata om Barn som är anhöriga – vilka är de? Hur kan vi upptäcka, bemöta och stötta?

Fredagen den 14 oktober kl 11.00-11:45 livesänder vi ett nytt avsnitt av webbinarieserien ”Dags att prata om”.

Denna månad tar vi upp ämnet barn som är anhöriga.
Många barn i Sverige har en förälder med en allvarlig fysisk eller psykisk sjukdom, en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, beroendesjukdom, en förälder som utsätter barnet eller en närstående till barnet för våld, eller som dör. Ändå pratar vi sällan om det, och många barn och unga får inte det stöd och den hjälp de behöver och har rätt till. Vi vet att det hjälper barnet att få prata om det som rör föräldern, men vuxna är ofta osäkra på vad de ska säga och det kan det lätt fastna där.
Barnet känner ofta en stor oro och ensamhet, det kan påverka deras möjlighet till fritid och umgänge med vänner men också deras hälsa och utveckling. Sedan flera år tillbaka har barn en lagstadgad rätt till information och stöd när de är anhöriga men fortfarande når inte erbjudande fram till hela målgruppen.
Under webbinariet ger vi konkreta råd som är användbara oavsett vilken roll du möter barnet i. Hur kan man som yrkesverksam upptäcka, bemöta och stötta ett barn som är anhörigt? Vi kommer också samtala kring förebyggande metoder och presentera BRA-samtal, en modell för att säkerställa att barn får komma till tals och få sina rättigheter tillgodosedda.
Detta gör vi tillsammans med Janina Fryckholm, Bonnie Friedh och Åsa Lundström Mattsson, som alla arbetar med Stiftelsen Allmänna Barnhusets utvecklingsarbete ”BRA – Barns rätt som anhöriga”.
Du som tittare kommer även få möjlighet att ställa frågor i slutet av webbinariet.
Moderator för webbinarieserien är Susanne Björk, kommunikatör och projektledare på Stiftelsen Allmänna Barnhuset.
När: 14 oktober 2022, 11.00-11:45
Var: Zoom webinar – länk till registrering hittar du nedan.