Utbildningar i modellen Efter barnförhöret

Efter barnförhöret är en modell för att ge stöd och information till barn och föräldrar vid misstanke om barnmisshandel.

Hur blir det där hemma när barn, föräldrar och syskon ska ha kväll tillsammans, efter att barnet varit på förhör om en förälders misstänkta barnmisshandel? När barn misstänks vara utsatta för våld eller övergrepp inom familjen är de beroende av att andra vuxna uppmärksammar och skyddar dem.

Bakgrund till modellen

Det finns kommuner som tar ansvar för vad som händer med barn som åker hem till misstänkta föräldrar efter förhör om barnmisshandel. Ett exempel är den arbetsmodell som Hans Elfström och Gerd Olofsson har utarbetat – Efter barnförhöret.

Modellen innebär krisstöd samma dag som barnet förhörts. Behandlingspersonal möter föräldrarna och ger dem stöd att ta emot socialtjänstens och polisens information om anmälan och utredningar. De erbjuder hembesök samma dag som barnförhöret ägt rum så att barn och föräldrar får hjälp att prata om det barnet varit med om under dagen och stöd att hantera situationen. Uppföljande samtal för barn och föräldrar ger goda förutsättningar att erbjuda fortsatt stöd eller behandling.

Läs mer och se webbföreläsningar om modellen här.

Metodutbildning för behandlare

En hel dags utbildning för behandlingspersonal inom socialtjänst som ska utföra stödinsatsen praktiskt. Introduktion, bakgrund och genomgång av de olika momenten i modellen och konkreta övningar under ledning av lärare med lång erfarenhet av att arbeta enligt modellen.

  • På plats hos er: Vi engagerar tre utbildarteam som efter överenskommelse kan komma och hålla en hel dags metodutbildning på plats hos er. Minst 15, max 20 deltagare. Kostnad: 2 000 kr (exkl. moms) per deltagare. Boken Efter barnförhöret till alla ingår. Kontakta oss för bokning här.
  • I Stockholm: På Stiftelsen Allmänna Barnhusets kontor, Döbelnsgatan 50, kl. 10:00–16:00. Lunch, fika och boken Efter barnförhöret ingår i avgiften. Kostnad: 2 000 kr (exkl. moms) per deltagare. Nästa kurstillfälle äger rum den 17 oktober 2022. Du kan göra en intresseanmälan för att få information om kommande kurstillfällen: Skicka in en intresseanmälan här.

Utbildning för utredare, chefer och samverkande myndigheter

Två timmars föreläsning om modellens bakgrund, syfte och innehåll samt hur den kan implementeras i verksamheten.

  • Hans Elfström och Bengt Söderström utbildar digitalt eller på plats hos er efter överenskommelse. Kostnad: 6 000 kr ex moms plus eventuella resekostnader. Kontakta oss för bokning.

Boosterträffar och nätverk

  • Våra utbildarteam kan efter överenskommelse bokas för boosterträffar eller andra möten för erfarenhetsutbyte och kunskapspåfyllning för behandlare som utbildats i och arbetar enligt modellen. Bokas direkt med respektive team eller via kursansvarig.
  • Uppföljning, samordning och implementeringsstöd till Barnahus, kommuner och andra verksamheter som har infört modellen eller planerar att göra det. Kontakta Hans Elfström, 076-809 50 90.

Utbildarteam: Carina Forsslund och Lina Holmqvist. Lars Lindberg och Lars Murling. Hans Elfström och Karin Calmerskog.

Kursansvarig: Bengt Söderström, 076-800 68 53

Tillfällen

Stockholm
2022-10-17