Utbildning i behandlingsmodellen KIBB (FULLBOKAD)

För anmälan till reservlista: Skicka in ifylld anmälningsblankett som finns att ladda ned på denna sida.

KIBB (Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel) är en manualbaserad KBT-behandling för familjer där fysisk barnmisshandel förekommit. Utbildningen sträcker sig mellan november 2020 till september 2021.

Beskrivning av utbildningen

Det är ett stort ansvar att ge våldsutsatta barn behandling tillsammans med den/de föräldrar som utövat våldet. KIBB har visat sig vara en effektiv modell under förutsättning att behandlarna kan metoden väl och genomför alla moment. Utbildningen är därför uppdelad i fyra seminarier som fokuserar på olika faser i behandlingen och som deltagarna parallellt får praktisera med en familj under handledning. Undervisning ges i internatform för att ge bästa förutsättningar att öva och bli trygg i det förhållningssätt som krävs för att arbeta med hela familjen med utgångspunkt i barnets berättelse och bibehållet fokus på våldet.

Innehåll

Under lärandeseminarierna kopplas teoridelar till hur behandlingen genomförs i praktiken. Utgångspunkten är KIBB-manualen som beskriver teman som ingår och moment som ska utföras i varje session. Arbetsformen är kortare föreläsningar varvat med grupparbeten och övningar. Stor vikt läggs vid att träna på de olika momenten i behandlingen och att reflektera kring dessa.

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren ha god kännedom om vilka teorier KIBB behandlingen vilar på, ha förvärvat kunskaper om hur KIBB behandlingen genomförs i praktiken samt ha genomfört KIBB behandling med en familj under handledning. Målet är att bli certifierad KIBB-behandlare.

Utbildningen genomförs av certifierade svenska KIBB-utbildare som har lång klinisk erfarenhet av familjebehandling och som KIBB behandlare. Vid några tillfällen kommer forskare att medverka.

Läs mer om utbildningens innehåll och metoden i kursinbjudan som du laddar ner i rutan ”Beskrivning” uppe till höger på sidan.

Omfattning

Inför kursstart hålls ett uppstartsmöte via telefon för praktisk information och frågor. Beräknad tidsåtgång för deltagarna under utbildningstiden är ca 1 dag/vecka. I den tiden är inkluderat:

 • 4 lärandeseminarier
 • Förberedelser och inläsning av material
 • Behandling av 1 familj under minst 16 veckor
 • Telefonhandledning vid 12 tillfällen

Seminarierna 1–3 är internat. De börjar med lunch dag 1 och avslutas med lunch dag 3. Seminarium 4 börjar med lunch dag 1 och avslutas på eftermiddagen dag 2.
Kursdeltagarna har också tillgång till en gemensam webb-projektplats för KIBB-utbildningen, där det finns möjlighet till att ställa frågor och dela dokument.

Förutsättningar för att delta i utbildningen

 • Att sökande har beslutet om deltagande förankrat inom kommunen/verksamheten.
 • Att kursdeltagarna har möjlighet att genomföra KIBB-behandling med minst en familj under utbildningstiden.
 • Att kursdeltagarna har tillgång till material som rekommenderas i KIBB behandlingen såsom spel, böcker, kritor m.m. (materialet beräknas kosta ca 2 000 kronor).

Önskvärt är att minst tre kursdeltagare utbildas samtidigt från varje verksamhet/kommun. KIBB-behandlingen förutsätter alltid att minst två behandlare träffar familjen – en barnbehandlare och en föräldrabehandlare.

Behörighetskrav

 • Beteendevetenskaplig eller likvärdig högskoleutbildning.
 • Erfarenhet av behandlingsarbete med barn och familjer.
 • God kännedom om vad en manualbaserad behandlingsmetod innebär

Önskvärda kvalifikationer

 • Erfarenhet av arbete med våldsutsatta barn och/eller deras föräldrar och framför allt förmåga att kunna tala om våld.
 • Erfarenhet av KBT behandling.
 • Intresse av att lära nytt och förmåga att möta föräldrar och barn på ett kreativt och flexibelt sätt.

Kurstillfällen

Uppstart (kort telefonmöte)
Den 10 november 2020, kl. 16:00-17:00

Lärandeseminarium 1 (internat på Sätra Bruk)
Den 24–26 november 2020

Lärandeseminarium 2 (internat på Sätra Bruk)
Den 2–4 februari 2021

Lärandeseminarium 3 (internat på Sätra Bruk)
Den 23 mars–25 mars 2021

Lärandeseminarium 4 (i Stockholm)
Den 2–3 september 2021

Seminarium 1 – 3 äger rum på Sätra Bruks Herrgård www.satrabruk.se, Stiftelsen Allmänna Barnhusets konferensgård i Västergötland. Seminarium 4 äger rum i Stockholm.

Kurskostnad

Kursavgift: 36 500 kronor exkl. 25 % moms
Kostnad för kost och logi vid seminarium 1–3 ingår i kursavgiften (internatform).
Kostnad för logi vid seminarium 4 ingår inte i kursavgiften. KIBB-manualen och obligatorisk kurslitteratur ingår i kursavgiften.

Ansökan

Görs senast 2 oktober 2020 på särskild anmälningsblankett som du laddar ner på denna sida (i rutan överst till höger, om du sitter vid en dator). Där finns också dokument med information om utbildningen att ladda ned.

Besked om antagning till utbildningen lämnas senast 6 oktober.

Kontakt

Bengt Söderström, kursansvarig
bengt.soderstrom@allmannabarnhuset.se
076–800 68 53

Solveig Dalgrund, administration
solveig.dalgrund@allmannabarnhuset.se
076–860 48 40