Utbildning i BRA-samtal

Välkommen att anmäla dig till nästa BRA-samtalsutbildning! 

Digital utbildning i BRA-samtal

Plats: Digital utbildningsplattform
Datum: 21 april & 19 maj 2022
Tid: 08.30-16.00
Pris ex moms: 4 500 kr + 462 kr utbildningsmaterial

Obs! Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för lågt deltagarantal. 

Syfte och mål med BRA-samtal

BRA-samtal är utformade för att stödja personal inom kommuner, landsting/regioner och idéburna organisationer i hur de kan gå tillväga när de uppmärksammar anhöriga barns rättigheter. Syftet är att öka barnets delaktighet och handlingsutrymme genom att erbjuda information och stöd som barnet efterfrågar. På lång sikt är målsättningen att stärka barnets utveckling och att förebygga psykisk och fysisk ohälsa.

Utgångspunkt är barnets rättigheter enligt hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och FN:s konvention om barnets rättigheter. BRA-samtal är en enkel, strukturerad och flexibel modell som hjälper personal att informera föräldrar och prata med barn med anledning av deras anhörigskap. Målgrupp är barn i åldrarna 7-18 som har en förälder eller annan vuxen som de bor tillsammans med som har:

  • missbruks- eller spelproblem
  • psykisk sjukdom
  • psykisk- eller intellektuell funktionsnedsättning
  • en allvarlig fysisk sjukdom/skada
  • avlidit

Praktiskt om utbildningen

Utbildning i BRA-samtal genomförs under två heldagar med 4-6 veckors mellanrum. Undervisningsformen är föreläsningar, dialog, övningar och rollspel. För att få intyg på genomförd utbildning och ”körkort” i BRA-samtal krävs; 100% närvaro bägge dagarna, att läsa utbildningsmaterialet och ha prövat att använda samtalsmodellen.

BRA-samtal är en modell som kan användas av alla som i sitt arbete har kontakt med de vuxna eller barn och unga som ingår i målgruppen inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och idéburna organisationer. När det gäller verksamheter som utreder barn inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård är rekommendationen att BRA-samtal genomförs före eller efter en utredning.

Chefer och annan personal som i sin roll utvecklar verksamheten är också välkomna att delta i utbildningen, även om de själv inte ska praktisera modellen. Det ökar förutsättningarna för implementering om så många som möjligt i en verksamhet får kunskap om modellen och barns rätt som anhöriga.

Kontaktperson

Åsa Lundström Mattsson, Stiftelsen Allmänna Barnhuset asa.l.mattsson@allmannabarnhuset.se