Skolfams konferens 2018

Konferensinformation – Relationernas vikt för en inkluderande och anpassad lärmiljö

Den 11-12 oktober i Stockholm möts 200 deltagare för två kunskapsdagar på temat relationernas vikt för en inkluderande och anpassad lärmiljö. Målgruppen är personer som arbetar med familjehemsplacerade och placerade barn. Så som specialpedagoger, socialsekreterare och psykologer. Temat för årets konferens är. Relationernas vikt för en inkluderande och anpassande lärmiljö. Konferensanmälan är stängd.

Plats och datum

  • City Conference Centre, Norra Latin. Drottninggatan 71 B, Stockholm.
    Se vägbeskrivning här.
  • Konferensdatum: 11-12 oktober 2018.

Information 

  • Anmälan är stängd, ingen reservlista finns
  • Konferensen i sociala medier #skolfam18
  • Information om konferensen och programmet uppdateras löpande på denna sida
  • Moderator är Jakob Amnér, förbundsordförande Sveriges elevråd – SVEA

Information om seminarier/workshops

Det går inte att anmäla sig till konferensen längre och val av seminarier/workshops är även stängd. Seminarier/workshops nummer 1, 2 och 3 är helt fullbokade. För nummer 4 och 5 finns möjlighet att byta på plats. Alla seminarier/workshops kommer att ha en deltagarlista som prickas av inför varje seminarium/workshops, av en konferensvärd.

Här hittar du lista på vilken lokal respektive seminarium och workshops har. 

Frågor & svar

Kontakta Skolfams nationella samordnare, Monica Achá Sonesson, på e-post: monica.a.sonesson@allmannabarnhuset.se, telefon: 0735-16 17 52 eller eller
kommunikatör – och projektledare, Johan Radix, på e-post: johan.radix@allmannabarnhuset.se, telefon: 0768- 00 69 41

Bakgrundsinformation 

Skolfams konferens är årligen återkommande och arrangeras av
Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillsammans tillsammans med en av Skolfams regioner, 2018 är det region ost. Det nationella samarbetet kring Skolfam drivs med stöd av
Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Idag är arbetsmodellen spridd till 25 kommuner i landet. Här ser du vilka.

Skolfam, Skolsatsning i Familjehemsvården är en arbetsmodell som startade som ett projekt i Helsingborgs kommun 2005 med stöd av den forskning som klart visar att skolresultat är en skyddsfaktor för alla barn men speciellt viktiga för familjehemsplacerade barn. Om de går ut årskurs 9 med behörighet att söka till gymnasiet halveras riskerna för utanförskap i vuxen åldere