Skolfams konferens 2020

Digital sändning den 23 oktober

Med anledning av Covid-19 blir årets konferens digital. Vi hoppas att du ska få mycket ny kunskap genom plenarföreläsningar och valbara interaktiva seminarier. Den digitala lösningen möjliggör för dig att ta del av alla föreläsningar och seminarier i tio dagar efter konferensens slut.

Temat för årets konferens är Placerade barns lärande och utveckling.

Konferensen riktar sig främst till dig som i ditt yrke möter barn som är placerade, till exempel specialpedagoger, psykologer och socialsekreterare samt beslutsfattare.

Konferens anordnas varje år av Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillsammans med en av Skolfams regioner — 2020 är Region Norr medarrangörer.

Vi strävar efter att göra konferensen så interaktiv som möjligt. Nästan alla föreläsningar kommer att sändas direkt från en konferenslokal i Stockholm och du som deltagare kommer att kunna ställa frågor direkt till föreläsarna. Seminarierna kommer också att vara interaktiva.

Datum och tid: Den 23 oktober kl. 09:00-15:45 (konferensen finns även tillgänglig 10 dagar efter sändningen.).
Kostnad: 1100 kr (exkl. moms)

Program för digital konferens 2020 (pdf)

Anmälan

Anmäl dig senast den 22 oktober för att säkert kunna delta under livesändingen. Från och med en vecka innan konferensen skickar vi ut information om de praktiska detaljerna. Då får du bland annat ett personligt inlogg så att du kan ta del av dagen och innehållet i tio dagar efteråt.

Anmälan är bindande (har du inte möjlighet att delta kan du dock överlåta din anmälan till en annan person).

Arrangörer

Frågor & svar

Monica Achá Sonesson, nationell samordnare Skolfam, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
E-post: monica.a.sonesson@allmannabarnhuset.se
Telefon: 073-516 17 52

Du kan också kontakta oss via info@allmannabarnhuset.se