Skolfams konferens 2019

Anmäl dig till Skolfams konferens 2019

Den 9-10 oktober är det dags för Skolfams konferens 2019 på Malmö Börshus. Temat för årets konferens är Barnets röst – en framgångsfaktor. Skolfams konferens anordnas varje år och arrangeras av Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillsammans med en av Skolfams regioner — 2019 är det region syd.

Konferensen riktar sig främst till de som i sitt yrke möter barn som är placerade, till exempel specialpedagoger, psykologer och socialsekretere samt beslutsfattare, såväl inom som utanför Skolfams nätverk. Förra årets konferens lockade en bit över 200 deltagare.

Program

Årets program innehåller kunskapshöjande plenumföreläsningar och valbara seminarier/workshops i form av metoder, studier och exempel. Du kan ta del av hela programmet och innehållsbeskrivningar via pdf:en nedan.

Inbjudan Skolfam konferens 2019 (pdf)

Anmälan

Anmäl dig senast 2/10. Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person om detta meddelas innan konferensen äger rum.

Arrangörer

Frågor & svar

Monica Achá Sonesson, nationell samordnare Skolfam
E-post: monica.a.sonesson@allmannabarnhuset.se
Telefon: 073-516 17 52

Du kan också kontakta oss via info@allmannabarnhuset.se