Skolfam- och Familjehemskonferensen

Skolfam- & Familjehemskonferensen 9-10 september 2021. Tema: Hälsa. Arrangörernas loggor: Göteborgs stad, Skolfam och Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Tema: Hälsa

Skolfam- och Familjehemskonferensen arrangeras för första gången ihop den 9-10 september 2021. Temat för i år är: Hälsa. Hälsan för placerade barn är grundläggande för allt vi gör. Oavsett om vi är socionomer, psykologer, pedagoger eller andra professioner som arbetar med placerade barn. Under konferensen sätter vi ett särskilt fokus på hur vi kan främja deras fysiska och psykiska hälsa.

Skolfam- och Familjehemskonferensen 2021 blir en digital konferens livesänd från Göteborg! Varmt välkommen på två dagar med seminarier, möten, samtal med det senaste inom familjehems- och Skolfamområdet.

Anmälan sker via Göteborgs stads webbplats: Läs mer och anmäl dig här