Kraftsamling för barn som far illa

– Strukturerade metoder inom barnhälsovården för att identifiera psykosociala riskfaktorer

Välkommen på en digital konferens den 6–7 maj! Inom barnhälsovården finns ett inriktningsbeslut att på ett strukturerat sätt fråga om våldsutsatthet, och det är dags att ta nästa steg. Barnkonventionen är nu lag och vi behöver gå från teori till praktik.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset i samarbete med NAG BHV (Nationella arbetsgruppen för barnhälsovård) och barnhälsovårdens nationella utvecklingsgrupp för barn som far illa/riskerar att fara illa inbjuder till en digital konferens den 6–7 maj 2021 (två förmiddagar med start kl. 09.00).

Syftet med konferensen är att ta del av strukturerade metoder som idag används inom svensk barnhälsovård för att identifiera psykosociala riskfaktorer med fokus på våldsutsatthet och som är kopplade till barn som far illa/riskerar att fara illa.

Observera att konferensen redan har ägt rum och inte längre går att anmäla sig till. Nedan har vi sammanställt material och länkar från konferensen, för den intresserade.

Program

Klicka här för at ladda ner programmet som pdf

Material och länkar från konferensen

Att ställa frågor om våld inom barnhälsovården – Västra Götalandsregionen (.pdf)

BarnSäkert – Dalarna (.pdf)

BarnSäkert2 – Uppsala (.pdf)

Krafttag Örebro – Kjerstin_Almqvist (.pdf)

Att prata om våld – Region Stockholm (länk till ny sida)

Att prata om våld på BVC Region Stockholm Lene Lindberg

Relaterade rapporter

Våld mot barn 2016 (rapport)

Våld löser inget (rapport)

Multiutsatta barn (rapport)

Föräldrastudien – ”Den bästa och svåraste uppgiften i världen” (rapport)

Det är mitt liv! (rapport)

Våga se, våga agera (broschyr)

Projektet BarnSäkert (Stiftelsen Allmänna Barnhusets forskningsdatabas)