Ledarutbildning i BRA-samtal

Stiftelsen Allmänna Barnhuset genomför ledarutbildningar i BRA-samtal i Stockholm. Utbildningens syfte är att ge deltagarna behörighet att utbilda i BRA-samtal regionalt och inom ramen för sina arbetsuppgifter. Krav för deltagande är att ha genomfört en utbildning i BRA-samtal.

En utbildning i BRA-samtal ska alltid genomföras av två personer vilket innebär att det är lämpligt att det finns minst två personer som har möjlighet att utbilda i en region eller verksamhet. Vid behov kan en kompletterande utbildare anlitas från Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Utbildningen leds av Åsa Lundström Mattsson, socionom och projektledare för BRA, tillsammans med familjebehandlare Carina Karlsson, som har varit med i utvecklingsarbetet från starten och aktivt använder modellen.

Anmälan till utbildning

Nästa ledarutbildning i BRA-samtal kommer att vara den 14-16 november 2022 på Döbelnsgatan 50 i Stockholm. Obs! För att kunna bli ledare behöver du först ha gått vår utbildning i BRA-samtal.

Utbildningen genomförs i våra egna lokaler nära Odenplan. Utbildningen inleds med lunch den första utbildningsdagen och avslutas med lunch den tredje dagen. Mer information och schema skickas ut innan utbildningen.

Avgift: 13,500 SEK/person (exkl. moms) inkluderar luncher, fika och middag dag två. För de som behöver ordnar vi logi på hotell Ruth, som ligger tvärs över gatan från vårt kontor. Avgift inklusive hotell är 15,700 SEK (exkl. moms). Deltagarna står själva för eventuella kostnader för resa.

Ladda ned information om ledarutbildningen den 14-16 november (pdf)

Anmälan görs till:
Solveig Dalgrund
Telefon:076-860 48 40
E-post: solveig.dalgrund@allmannabarnhuset.se

Skicka en intresseanmälan

Passar inte datumet? Du kan skicka en intresseanmälan, så hör vi av oss när nästa tillfälle planeras. En intresseanmälan är inte bindande.

Intresseanmälan för ledarutbildningar: Skicka e-post till Åsa Lundström Mattsson.

Förberedelser och kursinnehåll

Följande utbildningsmaterial ska vara läst senast ett par veckor innan utbildningsomgångens start:

I utbildningen ingår en muntlig presentation som kräver förberedelser innan kursstart.

Under utbildningen görs en genomgång av:

  • PowerPoint-presentationer som används som utbildningsverktyg
  • Övningar och rollspel
  • Instruktioner som rör samtalsverktyg och broschyrer

Efter utbildningen

Efter utbildningsdagarna ska deltagarna genomföra en BRA-samtalsutbildning tillsammans med en kollega i den egna regionen eller verksamheten. Handledning av projektledare från Stiftelsen Allmänna Barnhuset ingår i samband med utbildningens genomförande.

Årliga nätverksträffar

Alla som slutfört ledarutbildningen i BRA-samtal bjuds in till årliga nätverksträffar. Det är nödvändigt att ta del av uppdateringar av utbildningsmaterialet för att behålla sin behörighet att utbilda i modellen.

Kontakt

Åsa Lundström Mattsson
Skicka e-post
Tel. 073-533 2553