Ledarutbildning i BRA-samtal

Stiftelsen Allmänna Barnhuset genomför ledarutbildningar i BRA-samtal i Stockholm. Utbildningens syfte är att ge deltagarna behörighet att utbilda i BRA-samtal regionalt och inom ramen för sina arbetsuppgifter. Krav för deltagande är att ha genomfört en utbildning i BRA-samtal.

En utbildning i BRA-samtal ska alltid genomföras av två personer vilket innebär att det är lämpligt att det finns minst två personer som har möjlighet att utbilda i en region eller verksamhet. Vid behov kan en kompletterande utbildare anlitas från Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Utbildningen leds av Åsa Lundström Mattsson, socionom och projektledare för BRA, tillsammans med familjebehandlare Carina Karlsson, som har varit med i utvecklingsarbetet från starten och aktivt använder modellen.

Skicka intresseanmälan

Just nu finns inget datum för en kommande ledarutbildning i BRA-samtal, men du kan skicka en intresseanmälan så får du en uppdatering när nästa tillfälle finns tillgängligt.

Intresseanmälan: Skicka e-post till asa.l.mattsson@allmannabarnhuset.se.

Förberedelser och kursinnehåll

Följande utbildningsmaterial ska vara läst senast ett par veckor innan utbildningsomgångens start:

I utbildningen ingår en muntlig presentation som kräver förberedelser innan kursstart.

Under utbildningen görs en genomgång av:

  • PowerPoint-presentationer som används som utbildningsverktyg
  • Övningar och rollspel
  • Instruktioner som rör samtalsverktyg och broschyrer

Efter utbildningen

Efter utbildningsdagarna ska deltagarna genomföra en BRA-samtalsutbildning tillsammans med en kollega i den egna regionen eller verksamheten. Handledning av projektledare från Stiftelsen Allmänna Barnhuset ingår i samband med utbildningens genomförande.

Årliga nätverksträffar

Alla som slutfört ledarutbildningen i BRA-samtal bjuds in till årliga nätverksträffar. Det är nödvändigt att ta del av uppdateringar av utbildningsmaterialet för att behålla sin behörighet att utbilda i modellen.

Kontakt

Åsa Lundström Mattsson
Skicka e-post
Tel. 073-533 2553