Ledarutbildning i BRA-samtal

Stiftelsen Allmänna Barnhuset genomför en ledarutbildning i BRA-samtal i Stockholm den 10-12 november. Utbildningens syfte är att ge deltagarna behörighet att utbilda i BRA-samtal regionalt och inom ramen för sina arbetsuppgifter. Krav för deltagande är att ha genomfört en utbildning i BRA-samtal.

Om du inte redan gått utbildningen i BRA-samtal: Här kan du läsa mer och anmäla dig till utbildningen i BRA-samtal

Utbildningen leds av Åsa Lundström Mattsson, socionom och projektledare för BRA, tillsammans med familjebehandlare Carina Karlsson, som har varit med i utvecklingsarbete från starten och aktivt använder modellen.

Datum: 10-12 november 2020
Plats: Stiftelsen Allmänna Barhusets lokaler, Linnégatan 89 C, Stockholm
Avgift: 13.500 SEK/person (ex. moms) som inkluderar lunch, fika samt middag dag två. Deltagarna står själva för eventuella kostnader för resa och logi.

En utbildning i BRA-samtal ska alltid genomföras av två personer vilket innebär att det är lämpligt att det finns minst två personer som har möjlighet att utbilda i en region eller verksamhet. Vid behov kan en kompletterande utbildare anlitas från Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Utbildningsdagar

Under utbildningen görs en genomgång av:

  • PowerPoint-presentationer som används som utbildningsverktyg
  • Övningar och rollspel
  • Instruktioner som rör samtalsverktyg och broschyrer

Följande utbildningsmaterial ska vara läst senast ett par veckor innan utbildningsomgångens start:

  • Guide för BRA-samtal
  • Antologin Barns rätt som anhöriga – om att göra barn delaktiga

I utbildningen ingår en muntlig presentation som kräver förberedelser innan kursstart.

Efter utbildningen

Efter utbildningsdagarna ska deltagarna genomföra en BRA-samtals utbildning tillsammans med en kollega i den egna regionen eller verksamheten. Handledning av projektledare från Stiftelsen Allmänna Barnhuset ingår i samband med utbildningens genomförande.

Årliga nätverksträffar

Alla som slutfört ledarutbildningen i BRA-samtal bjuds in till årliga nätverksträffar. Det är nödvändigt att ta del av uppdateringar av utbildningsmaterialet för att behålla sin behörighet att utbilda i modellen.

Kontakt

Åsa Lundström Mattsson
Skicka e-post
Tel. 073-533 2553

Tillfällen

Stockholm
2020-11-10