Utbildning i behandlingsmodellen KIBB

November 2022 – September 2023

KIBB:s behandlingsmodell är en manualbaserad KBT-behandling för familjer där fysisk barnmisshandel förekommit.

KIBB-utbildningen genomförs av certifierade svenska KIBB-utbildare som har lång klinisk erfarenhet av familjebehandling och som KIBB-behandlare. Föreläsare som forskat på KIBB och barnmisshandel i Sverige medverkar vid några tillfällen.

Omfattning

Målet är att kursdeltagaren ska bli certifierad KIBB-behandlare. Beräknad tidsåtgång för deltagarna under utbildningstiden är ca 1 dag/vecka. I den tiden är inkluderat:

  • 4 lärandeseminarier (se datum nedan)
  • Förberedelser och inläsning av material
  • Behandling av 1 familj under minst 16 veckor
  • Telefonhandledning vid 12 tillfällen

Seminarierna 1 – 3 är internat. De börjar med lunch dag 1 och avslutas med lunch dag 3.
Seminarium 4 börjar med lunch dag 1 och avslutas dag 2 på eftermiddagen.

Kursdeltagarna har också tillgång till en gemensam webb-projektplats för KIBB utbildningen där det finns möjlighet till att ställa frågor och dela dokument.

Arbetsformen är kortare föreläsningar varvat med grupparbeten och övningar. Stor vikt läggs vid att träna på de olika momenten i behandlingen och att reflektera kring dessa. Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren ha god kännedom om vilka teorier KIBB behandlingen vilar på, ha förvärvat kunskaper om hur KIBB behandlingen genomförs i praktiken samt ha genomfört KIBB behandling med en familj under handledning.

Läs mer om utbildningens innehåll och metoden i kursinbjudan som du laddar ner i rutan ”Beskrivning” uppe till höger på sidan.

KIBB-utbildning november 2022 – september 2023

 

Platsantal

25 utbildningsplatser

Kurstillfällen

Uppstart 1/11 kl.15.30-17 (onlinemöte)

Lärandeseminarium 1 22-24/11, 2022 (internat på Sätra Bruk)

Lärandeseminarium 2 7-9/2, 2023 (internat på Sätra Bruk)

Lärandeseminarium 3 28-30/3, 2023 (internat på Sätra Bruk)

Lärandeseminarium 4 31/8-1/9, 2023 (i Stockholm)

Kursorter

Seminarium 1 – 3 äger rum på Sätra Bruks Herrgård www.satrabruk.se, Stiftelsen Allmänna Barnhusets konferensgård i Västergötland.

Seminarium 4 äger rum i Stockholm.

Kurskostnad

Kursavgift: 37 500 kronor exkl. 25 % moms

Kostnad för kost och logi vid seminarium 1 – 3 ingår i kursavgiften (internatform).

Kostnad för logi vid seminarium 4 ingår inte i kursavgiften.

KIBB-manualen och obligatorisk kurslitteratur ingår i kursavgiften.

Ansökan

Görs senast den 21/10 2022 på särskild anmälningsblankett som du laddar ner i rutan uppe till höger på sidan.

Besked om antagning till utbildningen lämnas senast 25 oktober.

För mer information, välkommen att kontakta:

Emma Andersson, kursansvarig emma.andersson@allmannabarnhuset.se

För frågor om anmälan, välkommen att kontakta:

Cicci Andersson, utbildningsadministratör cecilia.andersson@allmannabarnhuset.se