Efter barnförhöret (Helsingborg)

Efter Barnförhöret är en modell för att ge stöd och information till barn och föräldrar vid misstanke om barnmisshandel. Anmälan till denna kurs sker direkt via Barnahuset i Helsingborg. Se mer information längre ned på sidan.

Hur blir det där hemma när barn, föräldrar och syskon ska ha kväll tillsammans, efter att barnet varit på förhör om en förälders misstänkta barnmisshandel? När barn misstänks vara utsatta för våld eller övergrepp inom familjen är de beroende av att andra vuxna uppmärksammar och skyddar dem.

Efter barnförhöret-utbildning Helsingborg 2019-11-22 (pdf)

Metodutbildning

En heldags introduktion, bakgrund och genomgång av de olika momenten i modellen med praktiska övningar.

Målgrupp: Behandlande personal inom socialtjänster anslutna till Barnahuset Familjen, Helsingborg

Datum: Den 22 november 2019

Tid: 10:00-16:00 (fika finns från 09:30).

Deltagarantal: Max 20 deltagare

Utbildare:  Lars Murling, Lars Lindberg och Bengt Söderström

Plats: Barnahuset Familjen, Bredgatan 19, Helsingborg

Bakgrund till metoden

Det finns kommuner som tar ansvar för vad som händer med barn som åker hem till misstänkta föräldrar efter förhör om barnmisshandel. Ett exempel är den arbetsmodell som Hans Elfström och Gerd Olofsson har utarbetat – Efter barnförhöret.

Modellen innebär krisstöd samma dag som barnet förhörts. Behandlingspersonal möter föräldrarna och ger dem stöd att ta emot socialtjänstens och polisens information om anmälan och utredningar. De erbjuder hembesök samma dag som barnförhöret ägt rum så att barn och föräldrar får hjälp att prata om det barnet varit med om under dagen och stöd att hantera situationen. Det ger också goda förutsättningar att erbjuda fortsatt stöd eller behandling till familjen.

Se webbföreläsning av Åsa Landberg om modellen (länk till Youtube).

Behandlare som använder metoden bjuds in till Booster-träffar med fördjupning, erfarenhetsutbyte och kunskapsutbyte.

Anmälan och kontakt

Anmälan sker via Barnahuset Familjen i Helsingborg som fördelar platserna.
Kontakta för anmälan:
Emely Wall, Emely.HalmaWall@helsingborg.se
Telefon: 042-10 3300

Kursansvarig:
Bengt Söderström, bengt.soderstrom@allmannabarnhuset.se
Telefon: 076-800 68 53