Efter barnförhöret 16 november Stockholm (FULLBOKAD)

Efter Barnförhöret är en modell för att ge stöd och information till barn och föräldrar vid misstanke om barnmisshandel.

Angående Covid-19: Vi hoppas kunna genomföra utbildningen enligt informationen nedan. Om du anmäler dig här intill och anger dina uppgifter skickas fakturan först efter utbildningens slut. Vi inställd utbildning skickas ingen faktura.

Hur blir det där hemma när barn, föräldrar och syskon ska ha kväll tillsammans, efter att barnet varit på förhör om en förälders misstänkta barnmisshandel? När barn misstänks vara utsatta för våld eller övergrepp inom familjen är de beroende av att andra vuxna uppmärksammar och skyddar dem.

Bakgrund till metoden

Det finns kommuner som tar ansvar för vad som händer med barn som åker hem till misstänkta föräldrar efter förhör om barnmisshandel. Ett exempel är den arbetsmodell som Hans Elfström och Gerd Olofsson har utarbetat – Efter barnförhöret.

Modellen innebär krisstöd samma dag som barnet förhörts. Behandlingspersonal möter föräldrarna och ger dem stöd att ta emot socialtjänstens och polisens information om anmälan och utredningar. De erbjuder hembesök samma dag som barnförhöret ägt rum så att barn och föräldrar får hjälp att prata om det barnet varit med om under dagen och stöd att hantera situationen. Det ger också goda förutsättningar att erbjuda fortsatt stöd eller behandling till familjen.

Se webbinar med Hans Elfström och Bengt Söderström om modellen (länk till YouTube)
Se webbföreläsning av Åsa Landberg om modellen (länk till Youtube).

Behandlare som använder metoden bjuds in till Booster-träffar med fördjupning, erfarenhetsutbyte och kunskapsutbyte.

Metodutbildning

I utbildningen ingår en heldag med introduktion, bakgrund och genomgång av de olika momenten i modellen med praktiska övningar.

Tid: 10:00–16:00 (fika finns från 09:30)

Utbildare: Hans Elfström, Karin Calmerskog och Bengt Söderström

Målgrupp: Behandlande personal inom socialtjänst

Deltagarantal: max 20 deltagare

Plats: Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Linnégatan 89 C, plan 5, Stockholm

Kostnad: 2 000 kr, ex moms (Lunch, fika och boken Efter barnförhöret ingår i avgiften).

Kursansvarig:
Bengt Söderström
bengt.soderstrom@allmannabarnhuset.se
Telefon: 076-800 68 53