Digital utbildning i BRA-samtal

Välkommen att anmäla dig till nästa tillfälle för en digital utbildning i BRA-samtal.

Plats: Digital utbildning
Datum: 22 april & 20 maj (två dagar)
Tid: 08.30-16.00
Pris (exkl. moms): 4 500 kr + 462 kr utbildningsmaterial

Syfte och mål med BRA-samtal

BRA-samtal är utformade för att stödja personal inom kommuner, landsting/regioner och idéburna organisationer i hur de kan gå tillväga när de uppmärksammar anhöriga barns rättigheter. Syftet är att öka barnets delaktighet och handlingsutrymme genom att erbjuda information och stöd som barnet efterfrågar. På lång sikt är målsättningen att stärka barnets utveckling och att förebygga psykisk och fysisk ohälsa.

Utgångspunkt är barnets rättigheter enligt hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och FN:s konvention om barnets rättigheter. BRA-samtal är en enkel, strukturerad och flexibel modell som hjälper personal att informera föräldrar och prata med barn med anledning av deras anhörigskap. Målgrupp är barn 7 till 18 år som har en förälder eller någon annan vuxen som de bor med som har:

  • ett missbruk av alkohol, droger eller spel om pengar,
  • en psykisk sjukdom,
  • en psykisk- eller intellektuell funktionsnedsättning,
  • en allvarlig fysisk sjukdom/skada,
  • avlidit, oväntat eller efter sjukdom.

I BRA-samtal ingår informationssamtal med föräldrar, samtal med barnet om behovet av information och stöd, samt uppföljningssamtal med barn och föräldrar. Samtalen kan visa på behov av information, stöd eller riktade insatser. BRA-samtal är ett erbjudande som barnet kan tacka ja eller nej till. Det kan aldrig ersätta akuta insatser när ett barn far illa.

BRA modellen har ett rättighets- och delaktighetsperspektiv som innebär att det är centralt att barnet får möjlighet att uttrycka sina egna frågor och behov. Det är ett sätt att möta barn som många tycker är inspirerande och roligt.

Vilka utbildningen riktar sig till

BRA-samtal är en modell som kan användas av alla som i sitt arbete har kontakt med de vuxna eller barn och unga som ingår i målgruppen inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och idéburna organisationer. Däremot är modellen inte primärt utvecklad för personal som arbetar med att utreda barn inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård.

Chefer och annan personal som i sin roll utvecklar verksamheten är också välkomna att delta i utbildningen, även om de själv inte ska praktisera modellen. Det ökar förutsättningarna för implementering om så många som möjligt i en verksamhet får kunskap om modellen och barns rätt som anhöriga.

Praktiskt om utbildningen

Utbildning i BRA-samtal genomförs under två heldagar med ca 4 veckors mellanrum. Undervisningsformen är föreläsningar, dialog, övningar och rollspel. För att få intyg på genomförd utbildning i BRA-samtal krävs; 100% närvaro bägge dagarna, att läsa utbildningsmaterialet samt att pröva samtalsmodellen.

Alla som ska deltar i utbildningen får en länk till en plattform där vi har lagt allt material och länkar till Teams där utbildningen äger rum. För att kunna använda alla funktioner i Teams är det bra att ladda ner Teams app. För att vi ska kunna genomföra utbildningen som planerat så behöver alla deltagarna logga in enskilt och använda varsin dator. Det går bra att delta hemifrån med en god internetuppkoppling.

Kontaktperson

Åsa Lundström Mattsson, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Skicka e-post