Digital konferens om socialt arbete med våld mot barn

och vuxna i nära relationer

Klicka här för att anmäla dig (länk till CSA webbplats)

Hur skapas ett brukarcentrerat, samordnat interventionssystem mot våld i nära relationer? I fokus för den nationella konferensen om socialt arbete står socialtjänstens, civilsamhällets och andra aktörers insatser för:

  • upptäckt
  • utredning och bedömning
  • skydd och stöd för barn och vuxna som utsätts för våld i nära relationer
  • samt arbete med att få våldsutövare att upphöra med våld och ta ansvar för våldets konsekvenser.

Datum: 5 oktober 2020 Tid: 09.00-12.00 (Föreläsningar) 13.00-16.30 (Seminarier)

KONFERENSENS UPPLÄGG

Konferensen som arrangeras av Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) sänds digitalt och består av två delar. Under konferensens huvuddel (kl. 09.00-12.00) behandlas konferensens teman av inbjudna föreläsare. Därefter följer en seminariedel (kl. 13.00- 6.30) som genomförs i realtid via Teams och administreras av Ersta Sköndal Bräcke högskola. Forskare och företrädare för olika verksamheter presenterar då resultat från utvecklingsprojekt och aktuell forskning.

FÖRMIDDAGENS FÖRELÄSARE

Föreläsare som medverkar under förmiddagen är Marianne Hester, professor vid Centre for Gender and Violence Research, Bristol University. Carl-Göran Svedin, professor emeritus i barn- och ungdomspsykiatri, affilierad professor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Margareta Hydén, professor emeritus och gästprofessor vid The Centre for Criminology and Criminal Justice vid University of Manchester.

EFTERMIDDAGENS SEMINARIER

Hur många seminarier som genomförs styrs av intresset att medverka. Kom gärna med förslag på medverkan i ett seminarium, dock senast den 15 augusti, se separat inbjudan (call for abstracts). Alla anmälda får mer information om seminarierna den 15 september.