Digital boklansering med Margareta Hydén

Vår digitala boklansering från 17 juni går ännu att se i efterhand via länken. Margareta Hydén, professor emeritus i socialt arbete vid Linköpings universitet, har skrivit boken I skuggan av våldet – barnen och deras sociala nätverks responser på våld i familjen.

Barn som bevittnat våld är ett område där det idag råder stor brist på kunskap, trots att det är ca 300 000 barn som är utsatta i Sverige. Bokens vilja är att fylla en del av den kunskapsbristen och ge oss en större förståelse för betydelsen av hur det sociala nätverket responderar på våldet. När ett barn berättar att han eller hon bevittnat våld i sin familj är det en början på förändring – då är det viktigt att vi lyssnar.

Se Stiftelsen Allmänna Barnhusets digitala lansering av boken från den 17  juni 2021. Under en timme kommer vi tillsammans med författaren och forskaren, Margareta Hydén, och Bengt Söderström, leg. psykolog och sakkunnig på Stiftelsen Allmänna Barnhuset, diskutera hur det kan se ut att växa upp i skuggan av upprepade våldshändelser och hur det sociala nätverkets responser kan leda till att våldet stoppas eller i vissa fall även vidmakthålls.

Se sändningen via denna länk (Youtube): https://youtu.be/kmm69aGk7ZQ

Boken finns nu att beställa på webbplatsen under fliken Publikationer.