CSA:s konferens – Eftersatta bostadsområden

Den 15 mars uppmärksammas internationella socialarbetardagen, World Social Work Day, över hela världen och Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) välkomnar alla till konferensen ”Eftersatta bostadsområden – glappet mellan myndigheternas åtgärder och frivilligorganisationernas insatser”. Moderator för konferensen är Cecilia Sjölander, generalsekreterare på Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Datum: 15 mars 2022

Tid: 13.00-17.30 (Föreläsningar och paneldiskussion)

Plats: Konferensen är digital och kostnadsfri

Anmälan: Anmäl dig här

Hela programmet och mer information hittar du på: CSA:s webbplats

Om Centralförbundet för Socialt Arbete

CSA arbetar för att på olika sätt bidra till utvecklingen av framgångsrikt socialt arbete. Förbundet ger bland annat ut socialvetenskapliga publikationer, ordnar konferenser, uppmuntrar socialpolitisk forskning och håller kontakten med utländska forskare och organisationer. Stiftelsen Allmänna Barnhuset är medlem i Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA).