BarnSäkert – en nationell spridningskonferens

Tisdag den 20 september, 2022 kl. 10.00-15.00 inbjuder forskargruppen REACH vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, i samarbete med Stiftelsen Allmänna Barnhuset och World Childhood Foundation, till en digitalkonferens.

BarnSäkert är ett universellt arbetssätt inom barnhälsovården i samarbete med socialtjänsten. Arbetssättet gör det möjligt att upptäcka psykosociala riskfaktorer tidigt i barnets liv och förmedla rätt hjälp och stöd till föräldrarna. Målet är att stärka familjer, bidra till en god och jämlik hälsoutveckling och minska risken att barn far illa. Flera års forskning och erfarenheter från fem regioner har visat goda resultat, nu sprider sig BarnSäkert i Sverige.

Syftet med konferensen är att presentera resultat från forskningsstudien BarnSäkert i Dalarna och att beskriva den fortsatta utvecklingen och spridningen av modellen. Dagen kommer att ha ett fokus på det praktiska arbetet med familjer där problem och behov uppdagas, och hur vi tillsammans kan erbjuda rätt insatser i rätt tid.

Datum: 20 september 2022
Tid: kl. 10:00-15:00
Anmälan: Klicka här för att registrera dig till konferensen (extern webbplats)
Plats: Zoom
Kostnad: Deltagande digitalt är kostnadsfritt

Beskrivning