Anmälan öppen till Barnrättsdagarna 2022

Barnrättsdagarna 2022 äger rum i Karlstad den 24-25 maj 2022.

Tema: Varje barns rätt till utbildning och information ur ett folkhälsoperspektiv

Enligt barnkonventionen ska barnets utbildning syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga. Varje barn har även rätt till begriplig information samt att ha tillgång till information och material från olika nationella och internationella källor.

Anmäl dig till Barnrättsdagarna 2022

Barnrättsdagarna 2022 kommer genomföras som en hybridkonferens den 24-25 maj i Karlstad. Du kan i år välja att delta fysiskt på plats eller digitalt.

Barnrättsdagarna är en mötesplats som vill uppmana och stödja olika verksamheter, myndigheter och organisationer att arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv. Det innebär att både den enskilda medarbetaren och hela verksamheten arbetar rättighetsbaserat och har strategier för arbetet med att genomföra barnkonventionen.

Du som anmäler dig före den 1 mars får ett förmånligt pris – läs mer om de olika deltagaravgifterna nedan. 

Deltagaravgifter

KOSTNAD FYSISKT DELTAGANDE
Earlybird till och med den 28 februari: 2 995 kr (ex. moms).
Avgift från och med den 1 mars: 3 295 kr (ex. moms).

Fika och lunch ingår båda dagarna samt mingel med förtäring den 24 maj.
Studenter betalar 700 kr (inkl. moms).

KOSTNAD DIGITALT DELTAGANDE
Earlybird till och med den 28 februari: 1 495 kr ex. moms.
Från och med den 1 mars: 1 795 kr ex. moms.
OBS: de som deltar digitalt får endast tillgång till en begränsad del av programmet och kommer inte ha möjlighet att välja seminarier.

KOSTNAD SEMINARIEFÖRELÄSARE
Seminarieföreläsare som antas till programmet betalar ett självkostnadspris för maten till en summa av 1 840 kr (exkl. moms) då ingår även middagen den 24 maj. Övriga omkostnader så som hotell och resa bekostas av seminarieföreläsaren.

Anmäl dig till Barnrättsdagarna 2022 här (ny sida)!

Vill du föreläsa, hålla en workshop eller en kortare pitch på Barnrättsdagarna 2022?

Inför Barnrättsdagarna 2022 tar vi emot ansökningar om att hålla seminarium i form av föreläsningar, workshops eller en kortare pitch med anknytning till temat. Har du ett projekt, utvecklingsarbete eller forskningsresultat som du vill dela med dig av eller skapa diskussion kring?

På Barnrättsdagarna 2022 kommer vi titta särskilt på varje barns rätt till information och utbildning och vad det innebär för samhället i stort, hur vi kan göra rätten till information och utbildning lika tillgänglig och åtkomlig för varje barn. Har vi tillgång till alla redskap, metoder eller behöver vi utveckla nya?

Vi välkomnar ansökningar från er med goda exempel som omsätter barnkonventionen i sin verksamhet, från dig som har erfarenhet från såväl forskning som praktik och ideellt arbete. Vi söker efter metoder, verktyg, insatser och forskning som rör konferensens tema. Vi prioriterar ansökningar där barns egna röster, barns delaktighet och inflytande är en del av innehållet.

Skicka in ditt bidrag senast den 31 januari 2022 via Barnrättsdagarnas webbplats!

Barnrättsdagarna arrangeras av Stiftelsen Allmänna Barnhuset i samarbete med Karlstad kommun.