Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset bjuder in till webbinarier

Barnet som rättighetsbärare

I dessa tider då i stort sett alla fysiska möten är inställda vill vi som arrangörer för Barnrättsdagarna – Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset, bjuda in till en serie webbinarier.

Vi vill erbjuda en möjlighet att fylla på med kunskap samtidigt som du följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring social distansering. Webbinarierna är kostnadsfria men kräver att du är anmäld.

Först ut i serien var Barnombudsmannen som den 21 april presenterade sin årsrapport Dom tror att dom vet bättre – Barnet som rättighetsbärare. Webbinariet inleddes av Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister, Elisabeth Dahlin, barnombudsman och Cecilia Sjölander generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Se webbinariet här

Nästa webbinarium i serien ägde rum den 28 april och hade fokus på våld mot barn. Stiftelsen Allmänna Barnhuset har under en längre tid regelbundet genomfört forskningsstudier med fokus på förekomsten av våld mot barn i Sverige. Den 25 mars 2020 släpptes den senaste rapporten Multiutsatta barn – Om barn som utsatts för flera typer av barnmisshandel. Se webbinariet här

Den 5 maj sände vi webbinariet Det fjärde rummet – en modell för stöd och behandling för barn som utsatts för våld och sexuella övergrepp. När våld mot barn avslöjas krävs att många aktörer samverkar. Ofta ligger fokus för samverkan på brottsutredning och skyddsbedömning. Men tiden efteråt förtjänar samma omsorg. Idag får inte alla det stöd och den behandling de behöver för att säkerställa en god utveckling och rehabilitering. Modellen Det fjärde rummet kan vara en lösning. Se webbinariet här

Kommande webbinarier i serien är:

12 maj kl. 11-12

En väg ut ur våldet

De flesta barn som utreds för misstänkt barnmisshandel fortsätter att bo tillsammans med den som utövat våldet. Avslöjande, anmälan och väntan på samhällets beslut om påföljd och åtgärd kan vara överväldigande. Stöd till barn och föräldrar är en förutsättning för att säkerställa det utsatta barnets rätt till utveckling, information och delaktighet. Webbinariet består av två delar:

Efter barnförhöret –  en modell för att ge stöd och information till barn och föräldrar vid misstanke om barnmisshandel. Hur blir det där hemma när barn, föräldrar och syskon ska ha kväll tillsammans, efter att barnet varit på förhör om en förälders misstänkta barnmisshandel? När barn misstänks vara utsatta för våld eller övergrepp inom familjen är de beroende av att andra vuxna uppmärksammar och skyddar dem.

KIBB – behandling för familjer där fysisk barnmisshandel förekommit. KIBB är utformad för barn och föräldrar där socialtjänsten bedömer att familjen ska fortsätta bo tillsammans – eller där barnet förväntas kunna återvända hem efter en kortare placering. Behandlingsinsatsen KIBB syftar till att hjälpa föräldrar sluta använda våld och istället lära sig positiva föräldrastrategier. Genom KIBB får barnen hjälp att bearbeta sina våldsupplevelser.

26 maj kl. 11-12

Barns rätt som anhöriga – BRA

Barn och unga som är anhöriga är en sedan länge känd riskgrupp för att utveckla egen psykisk och fysisk ohälsa.  I dag vet vi att flera riskfaktorer kan undanröjas om barn uppmärksammas, får information och vid behov stöd. Att uppmärksamma barn, när de är anhöriga är ett selektivt förebyggande arbetet som ska stärka barnets rätt till liv och utveckling och förebygga fysisk och förebygga psykisk och fysisk ohälsa.

BRA-samtal är en modell för att uppmärksamma anhöriga barns rättigheter. Den har tagits fram av Stiftelsen Allmänna Barnhuset under ett utvecklingsarbete med namnet BRA – Barns Rätt som Anhöriga.  BRA-samtal är utformade för att stödja personal inom kommuner, landsting/regioner och idéburna organisationer i hur de kan gå tillväga när de uppmärksammar anhöriga barns rätt till information, råd och stöd. BRA-samtal syftar till att öka barnets delaktighet och handlingsutrymme genom att erbjuda information och stöd. BRA-samtal är samtal med barn 7 till 18 år som har en förälder eller annan vuxen (som barnet bor med) som har

  • missbruks- eller spelberoende
  • psykisk sjukdom
  • psykisk- eller intellektuell funktionsnedsättning
  • en allvarlig fysisk sjukdom/skada
  •  eller som avlider.

Anmälan:

Klicka på den av knapparna som stämmer överens med det webbinarium du vill se eller skicka din anmälan till info@allmannabarnhuset.se så skickar vi ett bekräftelsemail till dig med en länk och instruktioner för hur du loggar in på webbinariet.

Förutsättningar:
God internetuppkoppling
Webbläsare som tillåter flash player
Möjlighet att lyssna, via högtalare på datorn eller hörlurar
Tips! Stäng av skärmsläckare

Varmt välkomna!
Hälsningar

Cecilia Sjölander
Generalsekreterare
Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Elisabeth Dahlin
Barnombudsman