Barnets rättigheter i vårdnadstvister

Föräldrar till ca 7000 barn tvistar om vårdnaden, boendet eller umgänget varje år. Hur påverkar det barnet? Ger samhället tillräcklig eller rätt stöd till barn och föräldrar? Om inte – vad kan vi göra bättre?

Två konferenser på samma tema. En i Malmö och en i Stockholm.

Dokumentation från konferensen

Malmö 7 november

Stockholm 22 oktober