Barn i familjerättsliga konflikter

Konferensen är fullsatt

Barn till föräldrar som är i konflikt efter en separation befinner sig ofta i en mycket utsatt situation. Utredningar och tvister har också ökat efter 2006 års vårdnadsreform. Välkommen till en nationell konferens med fokus på hållbara lösningar för dessa barn.

Konferensen vänder sig till dig som i ditt arbete träffar barn och familjer i familjerättsliga konflikter samt till personer i beslutsfattande positioner i kommun, landsting och nationellt.

TID: 16 november, 09.30 – 16.30 (frukost och registrering från klockan 08.30)
PLATS: Filmstaden Bergakungen, Skånegatan 16 B, Göteborg.
PRIS: 1950 kr ink. moms. I anmälningsavgiften ingår frukost, lunch, fika samt bok/rapport.

Sedan 2014 driver Stiftelsen Allmänna Barnhuset Samverkansteam – för stöd till barn och föräldrar i samband med separation. Helsingborg, Malmö, Nacka, Norrköping och Västerås har erfarenheter från att i nära samarbete mellan familjerätt, socialtjänstens öppenvård, elevhälsa, familjecentral, budget- och skuldrådgivning och i många fall även andra aktörer inom och utom kommun, ha gett samordnat stöd till familjer tidigt.

Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar har i många år träffat barn till föräldrar som är i konflikt med varandra. Sedan 2014 har man med medel från Allmänna Arvsfonden drivit projektet Ett fredat rum och prövat en samverkansmodell där också föräldrarna får stöd parallellt via socialtjänst eller familjerätt. Erfarenheterna har nu samlats i en bok tillsammans med aktuell forskning på området och den är tänkt att spridas tillsammans med Rädda Barnens manualer som tagits fram för målgruppen – Barn i Föräldrars Fokus (föräldrautbildning i grupp) och Hanna och Theo (ett samtalsmaterial för barn).

Välkommen på en heldagskonferens där du får ta del av respektive projekt samt lyssna till när sakkunniga på området diskuterar hur vi går vidare och vad som krävs av samhället för att barn och deras familjer ska kunna få hjälp och stöd redan på ett tidigt stadium efter en separation.

Konferensen arrangeras i samarbete med Rädda Barnen.