Barnrättsdagarna 2021

Delta på Barnrättsdagarna 2021!

Barnrättsdagarna genomfördes som en digital konferens den 14 och 15 september 2021. Samtliga föreläsningar finns tillgängliga i den digitala plattformen till och med den 13 december.

Det är fortfarande möjligt att ta del av nästan allt innehåll i Barnrättsdagarna 2021. Eftersom det inte längre är möjligt att vara så interaktiv som under livesändningsdagarna, medverka i Barnrättssnack eller ställa frågor till de föreläsare som medverkade under livesändningen så sänker vi nu priset.

Kostnad

Avgift för att delta efter genomförandet på Barnrättsdagarna 2021 är 1 500 kr (ex. moms). Studenter betalar 500 kr (inkl. moms). Som student ska du vara beredd att uppvisa giltigt CSN-kort eller liknande.

Anmäl dig på Barnrättsdagarnas egen webbplats www.barnrattsdagarna.se. Anmälan är bindande. Om du får förhinder har vi ingen möjlighet att återbetala avgiften men du kan skicka en annan representant.

Tema 2021: Varje barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa

Barns hälsa ur ett barnrättsperspektiv innebär att varje barn har rätt till möjligheter att överleva, växa och utvecklas i ett sammanhang av fysiskt, emotionellt och socialt välbefinnande.

Barnrättskommittén tolkar barns rätt till hälsa, så som den definieras i artikel 24, som en vittomfattande rättighet. Den handlar inte bara om att barn i rätt tid ska få lämplig förebyggande, hälsofrämjande, behandlande, rehabiliterande och palliativ vård. De har även rätt att växa och utveckla sina fulla möjligheter och att leva under förhållanden som främjar deras hälsa på bästa sätt. Detta ska uppnås med hjälp av program som är inriktade på underliggande hälsofaktorer.

Läs mer om temat här