Barnrättsdagarna 2021

Varmt välkommen som deltagare eller utställare på Barnrättsdagarna 2021!

Barnrättsdagarna 2021 kommer genomföras som en digital konferens i september med livesända plenarföreläsningar och förinspelade seminarier. Vi ser fram emot en intressant och givande konferens! För att anmäla dig klickar du på knappen uppe till höger i det lila fältet på Barnrättsdagarnas egen webbplats www.barnrattsdagarna.se.

Datum och tid

Barnrättsdagarna genomförs  som en digital konferens med start 14 september 2021.  Alla föreläsningar kommer finnas tillgängliga i en digital plattform för de som anmält sig under tre månader. Se så många föreläsningar du önskar på tider som passar dig. Livesändning kommer äga rum under två förmiddagar den 14 och 15 september.

Plats

Barnrättsdagarna 2021 kommer genomföras online.

Kostnad

Avgiften för att delta på Barnrättsdagarna 2021 är 2 600 kr ex. moms.

Studenter betalar 500 kr inkl moms. OBS! endast ett begränsat antal platser. Du ska vara beredd att uppvisa giltigt CSN-kort eller liknande.

OBS! notera att deltagaravgiften är densamma om du deltar en dag eller två dagar. Om du väljer betalning via faktura så skickas den efter gjord anmälan.

Anmälan deltagare

Anmälan är bindande. Om du får förhinder har vi ingen möjlighet att återbetala avgiften men du kan skicka en annan representant.

Anmälan öppnar i april 2021 kan endast göras online.

Anmälan utställare

Ni har möjlighet att visa material från er verksamhet som rör barn och unga och anknyter till konferensens tema och innehåll.

Pris:  7 000 kr ex moms

Avgiften gäller för en digital monter och då ingår deltagande för 1 person. Blir ni fler än 1 utställare tillkommer en kostnad på 1 500 kr/person och innefattar de seminarier och föreläsningar som ingår i konferensen.

Utställningsplatserna är begränsade, så för att vara säker på att få en plats, anmäl er snarast.

Anmälan sker via Barnrättsdagarnas egen webbplats www.barnrattsdagarna.se

Tema 2021: Varje barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa

Barns hälsa ur ett barnrättsperspektiv innebär att varje barn har rätt till möjligheter att överleva, växa och utvecklas i ett sammanhang av fysiskt, emotionellt och socialt välbefinnande.

Barnrättskommittén tolkar barns rätt till hälsa, så som den definieras i artikel 24, som en vittomfattande rättighet. Den handlar inte bara om att barn i rätt tid ska få lämplig förebyggande, hälsofrämjande, behandlande, rehabiliterande och palliativ vård. De har även rätt att växa och utveckla sina fulla möjligheter och att leva under förhållanden som främjar deras hälsa på bästa sätt. Detta ska uppnås med hjälp av program som är inriktade på underliggande hälsofaktorer.

Läs mer om temat här