Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Böcker / Rapporter

 

Här kan du beställa böcker och rapporter som vi på Stiftelsen Allmänna Barnhuset ger ut. Leveranstiden är ca 10 dagar om inget annat anges. I priset på böcker och rapporter ingår moms med 6 %. I priset för övriga produkter ingår moms med 25 %. Frakt tillkommer vid samtliga beställningar.

 • Fördjupningsrapport Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet

  Utgiven 17 februari, 2017

  Nätövergrepp lika allvarliga som sexuella övergrepp utanför nätet Ungdomar och barn som utsatts för sexuella övergrepp på nätet kan må...

 • Skolfam 2016

  Utgiven 14 februari, 2017

  En sammanställning av resultat- och kvalitetsenkäter Skolfam är en förebyggande arbetsmodell för barn som är placerade i familjehem och som...

 • Letterbox Club Sverige

  Utgiven 14 februari, 2017

  – en intervention för att höja läsförmåga och inlärning hos barn i utsatta livssituationer Vi har i flera decennier vetat...

 • Barn med föräldrar på olika håll

  Utgiven 10 januari, 2017

  Det här materialet har tagits fram för att vara ett stöd för de pappor och mammor som har ett barn...

  Läs mer om boken
  Pris: 33 kr Beställ
 • Kunskapsstöd för projekt Samverkansteam

  Utgiven 17 oktober, 2016

  Detta kunskapsstöd togs fram som underlag riktat till de fem kommuner som ingår i Stiftelsen Allmänna Barnhusets projekt ”Samverkansteam –...

 • Om barn med funktionsnedsättning i Sverige och deras utsatthet för våld och kränkningar

  Utgiven 28 september, 2016

  Det är välkänt att barn och ungdomar med funktionsnedsättning löper ökad risk att utsättas för våld. Det gäller våld i...

  Läs mer om boken
  Beställ
 • Theo flyttar

  Utgiven 22 mars, 2016

  – En bok om familjehemsplacering för dig som är barn THEO FLYTTAR är barnets bok! Den är tänkt att fungera...

  Läs mer om boken
  Pris: 55 kr Beställ
 • Det gäller en av fem

  Utgiven 12 november, 2015

  – fakta om barn, sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2014 Hur många barn i Sverige har utsatts för...

  Läs mer om boken
  Beställ
 • Unga sex och Internet – i en föränderlig värld

  Utgiven 12 november, 2015

  Detta är den tredje epidemiologiska undersökningen om ungdomars sexuella beteende och erfarenheter. Författare: Carl Göran Svedin, professor i barn- och...

 • Slutrapport KIBB projektet

  Utgiven 3 november, 2015

  Den här rapporten sammanfattar erfarenheter från implementering av KIBB behandlingsmodell i Sverige och redovisar resultat från den forskningsstudie som följt...

  Läs mer om boken
  Pris: 95 kr Beställ