• Unga som skadar sig genom sex

  Utgiven 1 september, 2012

  I denna bok har vi samlat kunskap om unga som skadar sig genom sex.

  Författare:

  Linda Johnsson
  Åsa Lundström Mattsson

  Boken innehåller intervjuer med unga samt med yrkesverksamma som i sitt arbete har mött unga som skadar sig genom sex. Den innehåller också en kunskapsöversikt som visar att det finns stöd för att betrakta sex som ett självskadebeteende. Boken riktar sig till alla som kommer i kontakt med barn och ungdomar i sitt arbete, till exempel i skolan, inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten.